แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 124 116 94.31% 6 4.88% 1 0.81% 0 0% 123
2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 123 106 86.89% 10 8.2% 2 1.64% 4 3.28% 122
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 113 97 87.39% 8 7.21% 5 4.5% 1 0.9% 111
4 โรงเรียนเมืองเชลียง 89 65 75.58% 14 16.28% 3 3.49% 4 4.65% 86
5 โรงเรียนศรีนคร 75 58 79.45% 10 13.7% 3 4.11% 2 2.74% 73
6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 51 38 77.55% 7 14.29% 3 6.12% 1 2.04% 49
7 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 41 34 82.93% 2 4.88% 4 9.76% 1 2.44% 41
8 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 45 25 55.56% 10 22.22% 5 11.11% 5 11.11% 45
9 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 30 24 80% 3 10% 1 3.33% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 36 21 60% 7 20% 5 14.29% 2 5.71% 35
11 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 45 20 47.62% 11 26.19% 9 21.43% 2 4.76% 42
12 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 33 20 62.5% 8 25% 1 3.13% 3 9.38% 32
13 โรงเรียนวังทองวิทยา 29 16 57.14% 8 28.57% 3 10.71% 1 3.57% 28
14 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 29 16 59.26% 5 18.52% 4 14.81% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 15 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 14 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]