สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 29 43 35
2 002 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 36 80 61
3 004 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 113 253 182
4 003 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 33 68 47
5 007 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 45 84 67
6 008 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 51 93 72
7 012 โรงเรียนวังทองวิทยา 29 43 37
8 014 โรงเรียนศรีนคร 75 191 116
9 015 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 123 288 189
10 017 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 124 296 196
11 016 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 14 17 16
12 018 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 41 67 49
13 019 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 30 62 39
14 011 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 45 125 69
15 010 โรงเรียนเมืองเชลียง 89 161 124
16 009 โรงเรียนพระหฤทัย 0 0 0
17 005 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 7 5
18 006 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 15 46 24
19 013 โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา 0 0 0
รวม 895 1924 1328
3252

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]