สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สวรรค์อนันต์วิทยา 116 6 1 0 123
2 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 106 10 2 4 118
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 97 8 5 1 110
4 เมืองเชลียง 65 14 3 4 82
5 ศรีนคร 58 10 3 2 71
6 บ้านไร่พิทยาคม 38 7 3 1 48
7 หนองกลับวิทยาคม 34 2 4 1 40
8 เมืองด้งวิทยา 25 10 5 5 40
9 หนองปลาหมอวิทยาคม 24 3 1 2 28
10 ชัยมงคลพิทยา 21 7 5 2 33
11 บ้านแก่งวิทยา 20 11 9 2 40
12 ท่าชัยวิทยา 20 8 1 3 29
13 ขุนไกรพิทยาคม 16 5 4 2 25
14 วังทองวิทยา 15 8 3 1 26
15 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 12 0 0 0 12
16 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 7 1 3 1 11
17 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 0 0 0 3
รวม 677 110 52 31 870