สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สวรรค์อนันต์วิทยา 50 34 22 106 116 6 1 0 123
2 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 35 23 22 80 106 10 2 4 118
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 33 33 13 79 97 8 5 1 110
4 ศรีนคร 20 11 2 33 58 10 3 2 71
5 เมืองเชลียง 16 22 14 52 65 14 3 4 82
6 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 8 2 1 11 12 0 0 0 12
7 หนองกลับวิทยาคม 7 6 4 17 34 2 4 1 40
8 เมืองด้งวิทยา 6 3 6 15 25 10 5 5 40
9 หนองปลาหมอวิทยาคม 6 3 2 11 24 3 1 2 28
10 วังทองวิทยา 5 0 0 5 16 8 3 1 27
11 บ้านไร่พิทยาคม 4 8 9 21 38 7 3 1 48
12 ชัยมงคลพิทยา 3 2 5 10 21 7 5 2 33
13 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 บ้านแก่งวิทยา 2 4 8 14 20 11 9 2 40
15 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 2 2 1 5 7 1 3 1 11
16 ท่าชัยวิทยา 0 0 5 5 20 8 1 3 29
17 ขุนไกรพิทยาคม 0 0 4 4 16 5 4 2 25
รวม 200 153 118 471 678 110 52 31 840