สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สวรรค์อนันต์วิทยา 50 34 22 106 116 6 1 0 123
2 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 35 23 22 80 106 10 2 4 118
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 33 33 13 79 97 8 5 1 110
4 ศรีนคร 18 11 2 31 56 10 3 2 69
5 เมืองเชลียง 16 22 14 52 65 14 3 4 82
6 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 8 2 1 11 12 0 0 0 12
7 หนองกลับวิทยาคม 6 4 4 14 31 2 4 1 37
8 เมืองด้งวิทยา 6 3 6 15 25 10 5 5 40
9 หนองปลาหมอวิทยาคม 5 2 1 8 20 3 1 2 24
10 บ้านไร่พิทยาคม 4 8 9 21 38 7 3 1 48
11 ชัยมงคลพิทยา 3 2 5 10 21 7 5 2 33
12 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 บ้านแก่งวิทยา 2 4 8 14 20 11 9 2 40
14 วังทองวิทยา 1 0 0 1 12 8 3 1 23
15 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 0 1 1 2 4 1 3 1 8
16 ท่าชัยวิทยา 0 0 5 5 20 8 1 3 29
17 ขุนไกรพิทยาคม 0 0 2 2 14 5 4 2 23
รวม 190 149 115 454 660 110 52 31 822