สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สวรรค์อนันต์วิทยา ได้  116  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้  106  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้  97  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เมืองเชลียง ได้  65  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศรีนคร ได้  58  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 6  บ้านไร่พิทยาคม ได้  38  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 7  หนองกลับวิทยาคม ได้  34  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 8  เมืองด้งวิทยา ได้  25  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 9  หนองปลาหมอวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ชัยมงคลพิทยา ได้  21  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บ้านแก่งวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ท่าชัยวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 13  วังทองวิทยา ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ขุนไกรพิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ได้  12  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สวรรค์อนันต์วิทยา 2 ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 17  มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ