สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สวรรค์อนันต์วิทยา 50 34 22 106
2 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 35 23 22 80
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 33 33 13 79
4 ศรีนคร 20 11 2 33
5 เมืองเชลียง 16 22 14 52
6 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 8 2 1 11
7 หนองกลับวิทยาคม 7 6 4 17
8 เมืองด้งวิทยา 6 3 6 15
9 หนองปลาหมอวิทยาคม 6 3 2 11
10 วังทองวิทยา 5 0 0 5
11 บ้านไร่พิทยาคม 4 8 9 21
12 ชัยมงคลพิทยา 3 2 5 10
13 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 0 0 3
14 บ้านแก่งวิทยา 2 4 8 14
15 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 2 2 1 5
16 ท่าชัยวิทยา 0 0 5 5
17 ขุนไกรพิทยาคม 0 0 4 4
รวม 200 153 118 471

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]