วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 4
5 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 4
6 ท่าชัยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 59 เข้าร่วม 6
7 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 55 เข้าร่วม 7
8 หนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 54 เข้าร่วม 8
9 เมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 50 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 4
5 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 5
6 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 4
5 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 5
6 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 6
7 ขุนไกรพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 7
8 เมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 8
9 วังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 9
10 ชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 10
11 บ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 4
5 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5
6 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 6
7 เมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 7
8 วังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 8
9 บ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 9
10 ขุนไกรพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 4
5 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 4
5 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 5
6 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 6
7 ชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 7
8 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 8
9 บ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 9
10 เมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 10
11 วังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 688
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 4
5 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5
6 บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 6
7 บ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 7
8 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 8
9 ขุนไกรพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 9
10 หนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 120
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน