งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10401) ชั้น 4 ห้อง 1 24 ก.ย. 2562 09.00 - 14.00
-
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10301) ชั้น 3 ห้อง 1 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10305) ชั้น 3 ห้อง 5 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10305) ชั้น 3 ห้อง 5 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10308) ชั้น 3 ห้อง 8 24 ก.ย. 2562 09.00 - 14.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10408) ชั้น 4 ห้อง 8 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10301) ชั้น 3 ห้อง 1 24 ก.ย. 2562 09.00 – 14.00
-
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10408) ชั้น 4 ห้อง 8 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10408) ชั้น 4 ห้อง 8 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10308) ชั้น 3 ห้อง 8 24 ก.ย. 2562 09.00 - 14.00
-
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10308) ชั้น 3 ห้อง 8 24 ก.ย. 2562 09.00- 14.00
-
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10301) ชั้น 3 ห้อง 1 24 ก.ย. 2562 09.00 - 14.00
-
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10401) ชั้น 4 ห้อง 1 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10401) ชั้น 4 ห้อง 1 24 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัชระ วงษ์ดี โทรศัพท์ 084-5952366 อีเมล [email protected]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]