งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9302) ชั้น 3 ห้อง 2 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9206) ชั้น 2 ห้อง 6 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 (2202) ชั้น 2 ห้อง 2 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 (2302) ชั้น 3 ห้อง 2 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 24 ก.ย. 2562 13.00 – 16.00
-
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 (2205) ชั้น 2 ห้อง 5 24 ก.ย. 2562 09.00 – 18.00
-
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 (2204) ชั้น 2 ห้อง 4 24 ก.ย. 2562 09.00 – 18.00
-
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9304) ชั้น 3 ห้อง 4 24 ก.ย. 2562 09.00 – 10.30
-
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9304) ชั้น 3 ห้อง 4 24 ก.ย. 2562 10.30 – 12.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9307) ชั้น 3 ห้อง 7 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9304) ชั้น 3 ห้อง 4 24 ก.ย. 2562 13.00 – 16.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9307) ชั้น 3 ห้อง 7 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9306) ชั้น 3 ห้อง 6 24 ก.ย. 2562 13.00 – 16.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9307) ชั้น 3 ห้อง 7 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (9306) ชั้น 3 ห้อง 6 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัชระ วงษ์ดี โทรศัพท์ 084-5952366 อีเมล [email protected]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]