หมดเขตแจ้งการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 และปิดระบบวันที่ 7 ก.ย. 2562
ด่วน! หมดเขตแจ้งการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  สพม.38  จังหวัดตาก  กลุ่มที่ 1  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ภายในเวลาราชการของวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และระบบส่วนกลางฯจะปิดเฉพาะระบบลงทะเบียนแข่งขันของทุกโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น. (Admin แต่ละ รร.จะมีเวลาลงทะเบียนทางออนไลน์เพิ่มอีก 1 วัน)     
ดูผลการลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนที่นี่  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=area_select   หรือ www.tps.ac.th )
-------  ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ มีดังนี้   -------
1. ชื่อหมวดหมู่............................. 
(เช่น ศิลปะ-ทัศนศิลป์  ศิลปะ-ดนตรี  ศิลปะ-นาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์  การงานอาชีพ  เรียนรวม-ภาษาไทย เป็นต้น  )
2. ชื่อรายการแข่งขัน.......................
3.  ชื่อครูคนที่.....คือ นาย/นาง/นางสาว...........เบอร์โทรศัพท์...........
     ชื่อครูคนที่.....คือ นาย/นาง/นางสาว...........เบอร์โทรศัพท์...........
4.  ชื่อนักเรียนคนที่.....คือ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........
     ชื่อนักเรียนคนที่.....คือ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........
     ชื่อนักเรียนคนที่.....คือ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว..........
5. โปรดส่งข้อมูลลงทะเบียนนี้ให้กับ Admin กลุ่มสาระฯ ในโรงเรียนของท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562  ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line Facebook ของ Admin หรือตามแหล่งนัดหมายที่ Admin แจ้งไว้ เป็นต้น 
6. หากไม่ทราบรายการแข่งขันหรือคู่แข่งของแต่ละโรงเรียนที่ลงทะเบียนร่วมกันในแต่ละรายการ  โปรดอ่านที่ลิงก์นี้   https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show   

7. ข้อมูลตารางการแข่งขันลิงก์นี้
http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/timetable
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 13:22 น.