วันที่ 23 ก.ย. 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มรูปภาพ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่ รร.ของท่าน
วันที่ 23 ก.ย. 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มรูปภาพ พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน-ครูผู้ฝึกสอน และทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่ รร. ของท่าน

    - แจ้ง Admin ทุกโรงเรียน สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม1 โปรดทราบ  เนื่องจากวันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มรูปภาพและพิมพ์บัตรประจำตัวฯงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ลิงก์นี้  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card     ซึ่งกรรมการตัดสินจะพิสูจน์ตัวตนโดยตรวจสอบรูปภาพจากบัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันที่พิมพ์จากระบบฯ กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนว่ารูปภาพใกล้เคียงกันหรือไม่  หากนักเรียนผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีรูปภาพจากระบบ  กรรมการมีสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าแข่งขันและให้ไปติดต่อกองกลาง ณ ห้องวิชาการ  เพื่อดำเนินการเพิ่มรูปภาพต่อไป   สำหรับกรณีเปลี่ยนตัวให้เป็นไปตามประกาศฯ สพฐ. ในข้อที่ 10 ทุกประการที่ลิงก์นี้  https://www.sillapa.net/rule62/ann-siilala-69.pdf     สำหรับกรรมการตัดสินสามารถดูโรงเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละรายการที่ลิงก์นี้  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show      

       - สำหรับแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้  http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/replace/form  (ให้ ผอ. รร. ลงชื่อ  ประทับตรา รร.  สามารถนำหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่อนุมัติแล้วและถูกต้องตามเกณฑ์ สพฐ.  มายื่นที่
กองกลางในวันอังคารที่ 24 ก.ย. 2562  ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)


 
วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 23:30 น.