แจ้งพิมพ์เกียรติบัตรฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม1 และประกาศต่างๆในระดับชาติ (ภาคเหนือ จ.สุโขทัย)
*แจ้งพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป  ที่ลิงก์นี้  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_cer 

--> แจ้งกำหนดการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติวันที่ 3-9 ธ.ค. 2562       
          
-->  โปรดติดตามประกาศต่างๆ รวมทั้งการส่งงานแต่ละรายการแข่งขันฯ จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  ระดับชาติ (ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย) คือลิงก์นี้    https://north69.sillapa.net/sm-north

 (*หมายเหตุ1  หากข้อมูลในเกียรติบัตรผิดพลาดด้วยเหตุอันใด  โปรดแจ้ง  Admin ส่วนกลางฯก่อนยืนยันโอนข้อมูลไปยังระดับชาติภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562  ทางอีเมล watcom610@gmail.com  
*หมายเหตุ2  ทางจุดการแข่งขันที่ 3  ณ  โรงเรียนตากพิทยาคมจะจัดพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการให้ทุกโรงเรียนใน จ.ตาก กลุ่มที่1   ดังนั้น Admin แต่ละ รร. พิมพ์เกียรติบัตรเฉพาะนักเรียนและครูในโรงเรียนของท่าน)
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:46 น.