แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 132 122 93.13% 9 6.87% 0 0% 0 0% 131
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 133 109 85.83% 12 9.45% 6 4.72% 0 0% 127
3 โรงเรียนพิชัย 110 82 75.23% 20 18.35% 5 4.59% 2 1.83% 109
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 78 52 69.33% 12 16% 11 14.67% 0 0% 75
5 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 60 36 60% 12 20% 12 20% 0 0% 60
6 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 54 33 62.26% 13 24.53% 7 13.21% 0 0% 53
7 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 50 27 55.1% 11 22.45% 10 20.41% 1 2.04% 49
8 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 38 27 71.05% 8 21.05% 3 7.89% 0 0% 38
9 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 58 21 47.73% 10 22.73% 12 27.27% 1 2.27% 44
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 48 21 51.22% 10 24.39% 8 19.51% 2 4.88% 41
11 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 31 21 72.41% 7 24.14% 1 3.45% 0 0% 29
12 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 35 20 57.14% 9 25.71% 5 14.29% 1 2.86% 35
13 โรงเรียนเจริญวิทยา 35 20 58.82% 6 17.65% 7 20.59% 1 2.94% 34
14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 38 18 56.25% 5 15.63% 8 25% 1 3.13% 32
15 โรงเรียนแสนตอวิทยา 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
16 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 34 12 37.5% 13 40.63% 7 21.88% 0 0% 32
17 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 22 12 54.55% 4 18.18% 5 22.73% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนดาราพิทยาคม 25 9 36% 7 28% 6 24% 3 12% 25
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]