สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  อุตรดิตถ์ดรุณี ได้  122  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อุตรดิตถ์ ได้  109  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 127 เหรียญ 
อันดับที่ 3  พิชัย ได้  82  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 107 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้  52  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ทองแสนขันวิทยา ได้  36  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ตรอนตรีสินธุ์ ได้  33  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ทุ่งกะโล่วิทยา ได้  27  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ด่านแม่คำมันพิทยาคม ได้  27  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ลับแลพิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 10  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้  21  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 11  น้ำริดวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 12  นาอินวิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เจริญวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บ้านโคนพิทยา ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 15  แสนตอวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ลับแลศรีวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ภราดานุสรณ์ ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ดาราพิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ