สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 60 42 11 113
2 อุตรดิตถ์ 52 37 14 103
3 พิชัย 26 24 18 68
4 ตรอนตรีสินธุ์ 11 6 7 24
5 ทองแสนขันวิทยา 8 8 10 26
6 น้ำริดวิทยา 8 3 1 12
7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 7 5 16 28
8 นาอินวิทยาคม 6 3 3 12
9 บ้านโคนพิทยา 6 2 2 10
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 5 3 5 13
11 เจริญวิทยา 3 3 8 14
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 7 4 13
13 แสนตอวิทยา 2 3 6 11
14 ลับแลศรีวิทยา 2 0 3 5
15 ทุ่งกะโล่วิทยา 1 3 4 8
16 ลับแลพิทยาคม 1 1 4 6
17 ภราดานุสรณ์ 1 1 2 4
18 ดาราพิทยาคม 1 1 1 3
รวม 202 152 119 473

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]