อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไข ( นักบินน้อย สพฐ. : กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หมายเหตุ เป็นการอธิบายตามเกณฑ์เดิม เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการ นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 22:14 น.