สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 86 156 125
2 002 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 108 232 163
3 003 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 60 136 93
4 004 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 77 158 120
5 005 โรงเรียนสหคริสเตียน 60 100 65
รวม 391 782 566
1348

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายวสันต์ บุญประกอบ โทร/Line ID 0871861903
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]