สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  น้ำปาดชนูปถัมภ์ ได้  98  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ท่าปลาประชาอุทิศ ได้  74  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ฟากท่าวิทยา ได้  74  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สหคริสเตียน ได้  51  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 5  บ้านโคกวิทยาคม ได้  43  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ