งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ห้อง โซนบ้านพักนักการ ใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคารบวร ชั้น 3 ห้อง ป.5 MEP 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคารบวร ชั้น 4 ห้อง ป.6 MEP 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคารบวร ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคารบวร ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคารบวร ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 3 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ห้อง โซนหน้าเวที ใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ห้อง โซนหน้าเวที ใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ห้อง โซนหน้าเวที ใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ชั้น 3 ห้อง สมุด 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคารบวร ห้อง ลานอนุบาล 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคารบวร ห้อง ลานอนุบาล 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาคาร 79 ปี ห้อง โซนหน้าโรงอาหาร ใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]