สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 17 5 9 31 35 3 2 1 40
2 บ้านสันกำแพง 13 15 7 35 44 9 3 1 56
3 บ้านดอนปิน 11 5 5 21 26 9 4 3 39
4 ชลประทานผาแตก 10 5 4 19 25 3 2 2 30
5 บ้านโป่งน้อย 9 5 5 19 23 2 6 0 31
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 8 17 11 36 40 24 10 1 74
7 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 8 2 11 21 20 12 7 4 39
8 บ้านหนองโค้ง 7 5 3 15 19 10 6 4 35
9 ดาราวิทยาลัย 7 2 6 15 20 3 6 1 29
10 พุทธิโศภน 6 15 4 25 29 12 0 1 41
11 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 6 8 2 16 19 7 6 1 32
12 บ้านป่าเสร้า 6 6 4 16 24 11 3 2 38
13 วัดห้วยแก้ว 4 4 3 11 17 2 7 3 26
14 วัดวังสิงห์คำ 4 1 3 8 9 10 0 2 19
15 วัดข่วงสิงห์ 4 0 1 5 5 1 0 1 6
16 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 3 4 2 9 11 1 4 0 16
17 วัดช่างเคี่ยน 3 4 1 8 12 8 5 4 25
18 แม่คือวิทยา 3 3 8 14 17 14 6 1 37
19 วัดล้านตอง 3 3 1 7 12 6 4 1 22
20 วัดห้วยทราย 3 2 3 8 11 11 6 4 28
21 บ้านป่าไม้แดง 3 2 1 6 9 5 5 4 19
22 สังวาลย์วิทยา 3 2 0 5 5 2 0 0 7
23 วัดดอนจั่น 3 1 3 7 10 6 1 2 17
24 วัดสันกลางเหนือ 3 0 1 4 6 3 5 0 14
25 บ้านเชิงดอยสุเทพ 3 0 0 3 4 1 0 0 5
26 บ้านแม่ปูคา 2 4 2 8 10 7 4 1 21
27 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 2 3 3 8 8 6 1 1 15
28 ท่าศาลา 2 3 1 6 6 1 0 0 7
29 ทาเหนือวิทยา 2 2 1 5 6 7 7 1 20
30 บ้านร้องขี้เหล็ก 2 1 5 8 7 5 6 0 18
31 วัดสันมะฮกฟ้า 2 0 1 3 3 3 0 0 6
32 วัดดอนชัย 2 0 0 2 3 2 3 0 8
33 บ้านโป่งกุ่ม 2 0 0 2 2 0 1 0 3
34 วัดบ้านน้อย 1 3 0 4 5 1 0 0 6
35 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 2 1 4 7 1 1 1 9
36 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 2 1 4 6 3 1 0 10
37 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1 2 0 3 12 2 1 1 15
38 บ้านป่าเหมือด 1 1 2 4 9 1 1 0 11
39 บ้านท่าหลุกสันทราย 1 1 2 4 8 1 2 0 11
40 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 2 4 6 1 0 0 7
41 วัดสวนดอก 1 1 2 4 5 3 1 0 9
42 บ้านบวกค้าง 1 1 1 3 5 2 3 0 10
43 บ้านห้วยทราย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านป่างิ้ว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 0 4 5 7 5 1 1 13
46 วัดเปาสามขา 1 0 2 3 6 0 0 1 6
47 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 1 0 1 2 9 5 2 1 16
48 บ้านแม่เหียะสามัคคี 1 0 1 2 5 1 0 0 6
49 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
50 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 0 1 2 4 1 0 0 5
51 วัดทรายมูล 1 0 1 2 2 1 0 1 3
52 วัดเจ็ดยอด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
53 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 วัดป่าข่อยใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านกอสะเลียม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 พิงครัตน์เชียงใหม่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 วัดเสาหิน 1 0 0 1 1 0 1 1 2
58 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดร้องอ้อ 0 4 1 5 8 0 1 0 9
60 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 0 2 0 2 5 3 0 0 8
61 แม่โป่งประชาสามัคคี 0 1 3 4 10 2 4 2 16
62 บ้านป่าขุย 0 1 3 4 4 2 0 0 6
63 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 1 1 2 5 0 4 0 9
64 เทพเสด็จวิทยา 0 1 1 2 4 3 0 0 7
65 วัดเมืองสาตร 0 1 1 2 4 0 1 0 5
66 บ้านแม่หวาน 0 1 1 2 3 0 1 1 4
67 วัดป่าตัน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
68 วัดขะจาว 0 1 0 1 4 1 0 0 5
69 ศิริมังคลาจารย์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
70 ศรีเนห์รู 0 1 0 1 0 1 1 1 2
71 บ้านออนหลวย 0 0 1 1 7 4 3 1 14
72 วัดป่าแดด 0 0 1 1 4 2 0 0 6
73 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
74 บ้านปางน้ำถุ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
75 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
76 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 1 3 4
77 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
78 บ้านปางแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
79 เชียงใหม่คริสเตียน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
80 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
81 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 วัดร้องวัวแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 จิตราวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
84 บ้านแม่จ้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านตลาดขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 3 2 2 5
86 บ้านออนกลาง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
87 บ้านแม่ดอกแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 อนุบาลร่มเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93 วัดป่าตาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
94 วัดบ้านโห้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 อนุบาลดรุณนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 161 150 502 696 282 164 71 1,142