สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 17 5 9 31 35 3 2 1 40
2 วัดช่างเคี่ยน 16 7 5 28 32 11 7 4 50
3 บ้านสันกำแพง 14 16 9 39 52 9 6 1 67
4 บ้านดอนปิน 11 5 5 21 26 9 4 3 39
5 ชลประทานผาแตก 10 5 4 19 25 3 2 2 30
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 9 17 11 37 41 26 10 1 77
7 บ้านโป่งน้อย 9 5 5 19 23 2 6 0 31
8 ดาราวิทยาลัย 9 3 7 19 23 5 7 1 35
9 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 9 2 11 22 23 12 8 4 43
10 บ้านป่าเสร้า 8 8 5 21 31 15 3 2 49
11 พุทธิโศภน 7 15 4 26 30 12 0 1 42
12 บ้านหนองโค้ง 7 5 3 15 19 10 6 4 35
13 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 6 8 2 16 19 7 6 1 32
14 แม่คือวิทยา 6 3 9 18 25 16 7 1 48
15 วัดห้วยแก้ว 4 4 3 11 17 2 7 3 26
16 ท่าศาลา 4 4 1 9 10 1 1 0 12
17 วัดดอนจั่น 4 3 3 10 14 6 1 2 21
18 วัดห้วยทราย 4 2 3 9 13 11 7 4 31
19 วัดวังสิงห์คำ 4 1 3 8 9 10 0 2 19
20 วัดข่วงสิงห์ 4 0 1 5 5 1 0 1 6
21 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 3 4 2 9 11 1 4 0 16
22 วัดล้านตอง 3 3 1 7 12 6 4 1 22
23 บ้านป่าไม้แดง 3 3 1 7 10 5 5 4 20
24 สังวาลย์วิทยา 3 2 0 5 5 2 0 0 7
25 วัดป่าข่อยใต้ 3 1 3 7 9 2 1 0 12
26 บ้านท่าหลุกสันทราย 3 1 2 6 12 2 2 0 16
27 วัดสันกลางเหนือ 3 0 1 4 6 3 5 0 14
28 บ้านเชิงดอยสุเทพ 3 0 0 3 4 1 0 0 5
29 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 2 6 2 10 20 4 1 1 25
30 บ้านแม่ปูคา 2 4 2 8 10 7 4 1 21
31 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 2 3 3 8 8 6 1 1 15
32 ทาเหนือวิทยา 2 2 1 5 6 7 7 1 20
33 บ้านร้องขี้เหล็ก 2 1 5 8 7 5 6 0 18
34 วัดสวนดอก 2 1 2 5 7 3 2 0 12
35 วัดสันมะฮกฟ้า 2 0 2 4 4 3 0 0 7
36 วัดทรายมูล 2 0 1 3 3 1 0 1 4
37 วัดดอนชัย 2 0 0 2 3 2 3 0 8
38 บ้านโป่งกุ่ม 2 0 0 2 2 0 1 0 3
39 วัดบ้านน้อย 1 3 0 4 5 1 0 0 6
40 วัดขะจาว 1 2 1 4 10 1 1 0 12
41 วัดป่าตัน 1 2 1 4 7 4 0 0 11
42 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 2 1 4 7 1 1 1 9
43 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 2 1 4 6 3 1 0 10
44 บ้านป่าเหมือด 1 1 2 4 9 1 1 0 11
45 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 2 4 6 1 0 0 7
46 บ้านบวกค้าง 1 1 1 3 5 2 3 0 10
47 บ้านห้วยทราย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
48 บ้านตลาดขี้เหล็ก 1 1 0 2 2 3 2 2 7
49 วัดเสาหิน 1 1 0 2 2 0 2 1 4
50 บ้านป่างิ้ว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 0 4 5 8 7 2 1 17
52 วัดเปาสามขา 1 0 2 3 6 0 0 1 6
53 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 1 0 1 2 9 5 2 1 16
54 บ้านแม่เหียะสามัคคี 1 0 1 2 5 1 0 0 6
55 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
56 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 0 1 2 4 1 0 0 5
57 วัดเจ็ดยอด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
58 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
59 บ้านบ่อหิน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านกอสะเลียม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 พิงครัตน์เชียงใหม่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดร้องอ้อ 0 4 1 5 8 0 1 0 9
64 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 0 2 0 2 5 3 0 0 8
65 แม่โป่งประชาสามัคคี 0 1 3 4 10 2 5 2 17
66 บ้านป่าขุย 0 1 3 4 4 2 0 0 6
67 วัดป่าแดด 0 1 1 2 6 2 0 0 8
68 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 1 1 2 5 0 4 0 9
69 เทพเสด็จวิทยา 0 1 1 2 4 3 0 0 7
70 วัดเมืองสาตร 0 1 1 2 4 0 1 0 5
71 บ้านแม่หวาน 0 1 1 2 3 0 1 1 4
72 ศิริมังคลาจารย์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
73 ศรีเนห์รู 0 1 0 1 0 1 1 1 2
74 บ้านออนหลวย 0 0 1 1 7 4 3 1 14
75 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
76 บ้านปางน้ำถุ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
77 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
78 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 1 3 4
79 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
80 บ้านปางแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
81 เชียงใหม่คริสเตียน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
82 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
83 วัดร้องวัวแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 จิตราวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านแม่จ้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านออนกลาง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
87 บ้านแม่ดอกแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 อนุบาลร่มเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93 วัดป่าตาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
94 บ้านลวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 วัดบ้านโห้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 อนุบาลดรุณนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 230 182 167 579 798 303 180 71 1,281