งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย วัดสันป่าสัก อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอนุบาล 3/1 และ 3/2 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย วัดสันป่าสัก อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอนุบาล 2/1 และ 2/2 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]