แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันทรายหลวง 56 35 63.64% 11 20% 5 9.09% 4 7.27% 55
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 50 32 64% 14 28% 3 6% 1 2% 50
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 41 30 73.17% 5 12.2% 6 14.63% 0 0% 41
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 51 27 54% 17 34% 4 8% 2 4% 50
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 52 25 49.02% 17 33.33% 4 7.84% 5 9.8% 51
6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 35 23 65.71% 11 31.43% 0 0% 1 2.86% 35
7 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 49 21 44.68% 13 27.66% 9 19.15% 4 8.51% 47
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 32 21 67.74% 3 9.68% 6 19.35% 1 3.23% 31
9 โรงเรียนบ้านริมใต้ 27 21 77.78% 2 7.41% 3 11.11% 1 3.7% 27
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 46 20 46.51% 14 32.56% 5 11.63% 4 9.3% 43
11 โรงเรียนบ้านหลักปัน 23 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 37 17 45.95% 13 35.14% 5 13.51% 2 5.41% 37
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 33 17 51.52% 10 30.3% 4 12.12% 2 6.06% 33
14 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 28 17 60.71% 9 32.14% 1 3.57% 1 3.57% 28
15 โรงเรียนบ้านศาลา 31 17 56.67% 8 26.67% 3 10% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 32 17 53.13% 7 21.88% 6 18.75% 2 6.25% 32
17 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 26 16 64% 8 32% 1 4% 0 0% 25
18 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 24 16 66.67% 4 16.67% 2 8.33% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 25 15 60% 3 12% 3 12% 4 16% 25
20 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 23 15 68.18% 2 9.09% 4 18.18% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนบ้านป่าลาน 20 13 65% 7 35% 0 0% 0 0% 20
22 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 24 13 54.17% 3 12.5% 5 20.83% 3 12.5% 24
23 โรงเรียนบ้านแม่สา 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 23 12 52.17% 8 34.78% 2 8.7% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 24 12 52.17% 6 26.09% 3 13.04% 2 8.7% 23
26 โรงเรียนบ้านหนองปิด 25 12 48% 5 20% 3 12% 5 20% 25
27 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 24 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
28 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 34 9 26.47% 15 44.12% 4 11.76% 6 17.65% 34
29 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 19 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
30 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
32 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 23 8 36.36% 9 40.91% 3 13.64% 2 9.09% 22
33 โรงเรียนบ้านสันกลาง 19 8 42.11% 4 21.05% 5 26.32% 2 10.53% 19
34 โรงเรียนบ้านป่าบง 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 17 8 47.06% 3 17.65% 1 5.88% 5 29.41% 17
38 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 16 8 53.33% 1 6.67% 3 20% 3 20% 15
44 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 23 7 30.43% 10 43.48% 3 13.04% 3 13.04% 23
45 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 16 6 37.5% 5 31.25% 5 31.25% 0 0% 16
49 โรงเรียนบ้านสันปง 18 6 33.33% 4 22.22% 6 33.33% 2 11.11% 18
50 โรงเรียนพร้าวบูรพา 16 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
51 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 15 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
52 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านแม่แว 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 21 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 20
62 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 15 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนบ้านห้วยบง 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
64 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
65 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
67 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 11 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนบ้านแม่เลา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนวัดสันคะยอม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 18 4 23.53% 10 58.82% 0 0% 3 17.65% 17
73 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 15 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
74 โรงเรียนบ้านบวกเปา 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
75 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
76 โรงเรียนประดู่วิทยา 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านผึ้ง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
80 โรงเรียนวัดแม่กะ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
83 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านปลาดาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านต้นรุง 14 3 23.08% 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 13
87 โรงเรียนต้นกล้า 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านพระนอน 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
90 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
91 โรงเรียนวัดทรายมูล 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 12 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
95 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
96 โรงเรียนวัดปางเติม 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
97 โรงเรียนวัดท่าข้าม 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
98 โรงเรียนบ้านศรีงาม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านคุณหมอ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านโป่ง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
105 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 7 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านแม่แต 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านน้ำริน 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านโปง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านนากู่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านปง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านสันศรี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านแม่แมม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนวัดหนองออน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านช้างใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสะเมิงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหลวง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านกองแหะ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดนาเม็ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนวัดแม่เลย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
139 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนอนุบาลแม่แวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]