สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 12 28 19
2 005 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 21 43 31
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 5 12 9
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 6 8 7
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 8 16 8
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 12 21 16
7 010 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 0 0 0
8 167 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 12 31 21
9 176 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 1 1
10 014 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 15 26 18
11 019 โรงเรียนบ้านกองแหะ 2 4 3
12 020 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 10 19 15
13 022 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 7 10 10
14 021 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 0 0 0
15 023 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 0 0 0
16 170 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 10 15 14
17 027 โรงเรียนบ้านช้างใน 1 3 2
18 029 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 4 3
19 030 โรงเรียนบ้านต้นรุง 0 0 0
20 165 โรงเรียนบ้านต้นรุง 14 29 21
21 031 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 12 8
22 034 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 23 35 29
23 033 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 4 13 6
24 032 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 10 41 23
25 035 โรงเรียนบ้านนากู่ 4 9 7
26 036 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 32 71 47
27 037 โรงเรียนบ้านน้ำริน 7 12 11
28 038 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 1 2 2
29 040 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 4 9 7
30 039 โรงเรียนบ้านบวกเปา 13 21 17
31 041 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 12 27 18
32 042 โรงเรียนบ้านปง 5 12 7
33 045 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 3 4 3
34 046 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 20 15
35 048 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 5 11 8
36 049 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 6 6 6
37 047 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 6 22 12
38 050 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 5 5
39 044 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 8 8 8
40 051 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 10 32 15
41 052 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 0 0 0
42 166 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 11 22 17
43 053 โรงเรียนบ้านป่าบง 16 28 23
44 054 โรงเรียนบ้านป่าลาน 20 32 30
45 055 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 3 6 5
46 056 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 9 25 16
47 061 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 6 3
48 062 โรงเรียนบ้านผึ้ง 8 10 10
49 063 โรงเรียนบ้านพระนอน 7 17 13
50 088 โรงเรียนบ้านริมใต้ 27 49 32
51 087 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 24 44 39
52 089 โรงเรียนบ้านศรีงาม 5 10 8
53 090 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 3 3
54 092 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 15 27 20
55 093 โรงเรียนบ้านสันกลาง 19 38 31
56 094 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 23 57 39
57 095 โรงเรียนบ้านสันปง 18 34 28
58 096 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 8 36 16
59 097 โรงเรียนบ้านสันศรี 3 7 4
60 099 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 0 0 0
61 100 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 24 43 36
62 101 โรงเรียนบ้านหนองปิด 25 41 34
63 102 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 5 8 5
64 103 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 11 34 20
65 098 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 50 110 74
66 104 โรงเรียนบ้านหลวง 3 3 3
67 105 โรงเรียนบ้านหลักปัน 23 59 41
68 109 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 16 31 22
69 107 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 3 3 3
70 108 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
71 169 โรงเรียนบ้านห้วยบง 11 22 17
72 106 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 9 14 13
73 025 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 51 102 70
74 057 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 13 21 20
75 065 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 19 39 29
76 064 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 0 0 0
77 066 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 3 3 3
78 026 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 33 57 46
79 067 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 13 32 24
80 070 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 17 48 33
81 071 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 23 15
82 075 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 46 74 55
83 074 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขา ขุนปั๋ง 0 0 0
84 076 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 13 29 25
85 080 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 34 56 47
86 079 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 6 22 11
87 081 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 24 46 36
88 084 โรงเรียนบ้านแม่สา 18 52 24
89 082 โรงเรียนบ้านแม่เลา 7 12 10
90 086 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 28 51 41
91 072 โรงเรียนบ้านแม่แต 4 31 12
92 077 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 9 17 14
93 078 โรงเรียนบ้านแม่แมม 2 2 2
94 083 โรงเรียนบ้านแม่แว 10 15 14
95 085 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 9 7
96 069 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 35 76 55
97 073 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 37 71 56
98 068 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 15 27 22
99 060 โรงเรียนบ้านโปง 5 19 9
100 058 โรงเรียนบ้านโป่ง 6 8 8
101 059 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 13 20 19
102 110 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 8 7
103 111 โรงเรียนประดู่วิทยา 9 22 12
104 112 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 23 47 29
105 113 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 0 0 0
106 114 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 26 52 39
107 116 โรงเรียนพร้าวบูรพา 0 0 0
108 168 โรงเรียนพร้าวบูรพา 16 26 25
109 117 โรงเรียนภูดินวิทยา 0 0 0
110 118 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 7 14 8
111 120 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 32 64 52
112 121 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 7 22 12
113 122 โรงเรียนวัดทรายมูล 6 9 7
114 124 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 5 7 7
115 123 โรงเรียนวัดท่าข้าม 9 19 10
116 125 โรงเรียนวัดนาเม็ง 2 3 3
117 126 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 3 3 3
118 127 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 16 34 25
119 129 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 11 16 15
120 128 โรงเรียนวัดปางเติม 10 16 14
121 134 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 23 43 33
122 135 โรงเรียนวัดสันคะยอม 6 19 11
123 136 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 5 15 5
124 137 โรงเรียนวัดหนองออน 2 2 2
125 138 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 2 13 4
126 139 โรงเรียนวัดอมลอง 0 0 0
127 131 โรงเรียนวัดแม่กะ 7 20 12
128 133 โรงเรียนวัดแม่เลย 2 3 3
129 132 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 52 140 80
130 130 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 14 20 18
131 140 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 1 1
132 141 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 49 86 73
133 143 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 12 14 13
134 144 โรงเรียนสันทรายหลวง 56 123 87
135 146 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 11 24 18
136 147 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 41 96 62
137 148 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 25 32 31
138 149 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0
139 162 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 18 32 26
140 003 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 24 51 36
141 004 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 2 7 3
142 164 โรงเรียนโฮมสคูล 0 0 0
143 012 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 5 13 7
144 013 โรงเรียนต้นกล้า 8 16 12
145 017 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 9 25 12
146 018 โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ 0 0 0
147 024 โรงเรียนบ้านคุณหมอ 5 7 6
148 043 โรงเรียนบ้านปลาดาว 5 15 8
149 115 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0
150 172 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 1 1
151 173 โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่ 2 2 2
152 142 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 11 27 11
153 150 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ 0 0 0
154 151 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 1 3 2
155 152 โรงเรียนอนุบาลต.วรศิลป์ 0 0 0
156 155 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 0 0 0
157 171 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 1 3 2
158 157 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ 0 0 0
159 158 โรงเรียนอนุบาลวรรณภา 0 0 0
160 159 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ 0 0 0
161 160 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 0 0 0
162 161 โรงเรียนอนุบาลสันทราย 0 0 0
163 163 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0
164 154 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์ 0 0 0
165 011 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 0 0 0
166 016 โรงเรียนเทียนเล่มน้อย 0 0 0
167 119 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 8 13 8
168 028 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 32 12
169 091 โรงเรียนบ้านศาลา 31 73 44
170 153 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 0
171 175 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 3 2
172 174 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสะเมิงใต้ 1 3 2
173 156 โรงเรียนอนุบาลแม่แวน 1 3 2
174 015 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 8 16 10
175 002 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา 0 0 0
รวม 1832 3781 2693
6474

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]