สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 35 11 5 4 51
2 บ้านหนองไคร้ 32 14 3 1 49
3 สันป่าสักวิทยา 30 5 6 0 41
4 บ้านเจดีย์แม่ครัว 27 17 4 2 48
5 วัดแม่แก้ดน้อย 25 17 4 5 46
6 บ้านแม่โจ้ 23 11 0 1 34
7 สบเปิงวิทยา 21 13 9 4 43
8 บ้านนาบุญโหล่งขอด 21 3 6 1 30
9 บ้านริมใต้ 21 2 3 1 26
10 บ้านแม่ปั๋ง 20 14 5 4 39
11 บ้านหลักปัน 18 3 0 1 21
12 บ้านแม่โต๋ 17 13 5 2 35
13 บ้านแจ่งกู่เรือง 17 10 4 2 31
14 บ้านแม่เหียะ 17 9 1 1 27
15 บ้านศาลา 17 8 3 2 28
16 ร่ำเปิงวิทยา 17 7 6 2 30
17 ป่าแป๋วิทยา 16 8 1 0 25
18 บ้านร่มหลวง 16 4 2 2 22
19 สันมหาพนวิทยา 15 3 3 4 21
20 ป่าจี้วังแดงวิทยา 15 2 4 1 21
21 บ้านป่าลาน 13 7 0 0 20
22 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 13 3 5 3 21
23 บ้านแม่สา 13 3 1 1 17
24 บ้านทุ่งโป่ง 12 8 2 1 22
25 บ้านแม่ลานคำ 12 6 3 2 21
26 บ้านหนองปิด 12 5 3 5 20
27 บ้านหนองปลามัน 11 7 4 1 22
28 บ้านแม่ยางห้า 9 15 4 6 28
29 บ้านเมืองกื้ด 9 6 4 0 19
30 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 9 4 0 0 13
31 ชุมชนวัดช่อแล 9 2 1 0 12
32 วัดยั้งเมิน 8 9 3 2 20
33 บ้านสันกลาง 8 4 5 2 17
34 บ้านป่าบง 8 4 2 2 14
35 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 8 4 0 0 12
36 บ้านแม่ขะปู 8 3 2 0 13
37 บ้านแม่ตะมาน 8 3 1 5 12
38 บ้านแม่ปาคี 8 3 0 2 11
39 บ้านเป้าวิทยาคาร 8 2 3 0 13
40 บ้านโป่งแยงใน 8 2 1 2 11
41 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 8 2 1 0 11
42 บ้านท่าเกวียน 8 2 0 0 10
43 วัดบ้านเหล่า 8 1 3 3 12
44 บ้านสันคะยอม 7 10 3 3 20
45 บ้านป่าไหน่ 7 2 0 0 9
46 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 7 1 0 1 8
47 บ้านสันพระเนตร 7 1 0 0 8
48 บ้านหัวฝาย 6 5 5 0 16
49 บ้านสันปง 6 4 6 2 16
50 บ้านแม่ไคร้ 6 4 3 2 13
51 พร้าวบูรพา 6 4 3 2 13
52 สหกรณ์ดำริ 6 4 1 1 11
53 บ้านปางขุม 6 4 1 0 11
54 บ้านแม่แว 6 4 0 0 10
55 บ้านดอนแก้ว 6 3 0 0 9
56 บ้านแม่แฝก 6 2 1 0 9
57 บ้านป่าตุ้ม 6 1 1 3 8
58 บ้านป่าก้าง 6 1 0 1 7
59 บ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 6 0 0 0 6
60 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 5 6 0 1 11
61 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 5 5 5 5 15
62 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 5 5 2 1 12
63 บ้านห้วยบง 5 4 2 0 11
64 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 4 1 0 10
65 เทศบาลตำบลสันมหาพน 5 3 0 0 8
66 สันป่ายางวิทยาคาร 5 2 1 3 8
67 เมฆขจรเชียงใหม่ 5 2 0 1 7
68 วัดปางมะกล้วย 5 1 3 2 9
69 บ้านแม่เลา 5 1 1 0 7
70 วัดสันคะยอม 5 0 1 0 6
71 วัดสันทรายมูล 5 0 0 0 5
72 อนุบาลสานสายใยรัก 4 10 0 3 14
73 บ้านสะลวงนอก 4 4 3 4 11
74 บ้านบวกเปา 4 3 3 3 10
75 บ้านขุนแจ๋ 4 3 2 1 9
76 ประดู่วิทยา 4 2 3 0 9
77 บ้านกาดฮาว 4 2 2 1 8
78 บ้านผึ้ง 4 2 2 0 8
79 บ้านแม่ตะละ 4 2 2 0 8
80 วัดแม่กะ 4 2 1 0 7
81 บ้านปางไม้แดง 4 2 0 0 6
82 วัดงิ้วเฒ่า 4 1 2 0 7
83 ประชาสามัคคีวิทยา 4 1 1 0 6
84 บ้านปลาดาว 4 1 0 0 5
85 บ้านบวกหมื้อ 4 0 0 0 4
86 บ้านต้นรุง 3 8 2 0 13
87 ต้นกล้า 3 4 0 1 7
88 บ้านพระนอน 3 4 0 0 7
89 บ้านป่าติ้ว 3 3 1 3 7
90 ชุมชนบ้านโป่ง 3 3 0 2 6
91 วัดทรายมูล 3 1 1 1 5
92 บ้านปางห้วยตาด 3 1 1 0 5
93 บ้านศรีบุญเรือง 3 0 0 0 3
94 บ้านบ่อแก้ว 2 5 2 2 9
95 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 4 3 0 9
96 วัดปางเติม 2 4 1 3 7
97 วัดท่าข้าม 2 3 1 3 6
98 บ้านหนองมะจับ 2 3 0 0 5
99 บ้านศรีงาม 2 3 0 0 5
100 บ้านทับเดื่อ 2 2 1 0 5
101 บ้านคุณหมอ 2 2 1 0 5
102 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 2 2 0 1 4
103 บ้านแม่แสะ 2 2 0 0 4
104 บ้านโป่ง 2 1 3 0 6
105 วัดทุ่งหลวง 2 1 2 0 5
106 บ้านปางไฮ 2 1 1 0 4
107 วัดบ้านป้อก 2 1 0 0 3
108 มูลนิธิมหาราช 5 2 0 5 0 7
109 บ้านแม่แต 2 0 1 1 3
110 บ้านปางกว้าง 2 0 1 0 3
111 บ้านเมืองขอน 2 0 1 0 3
112 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 2 0 0 0 2
113 วัดห้วยไร่ 2 0 0 0 2
114 บ้านน้ำริน 1 5 0 1 6
115 บ้านกิ่วเสือ 1 4 2 0 7
116 บ้านปางฮ่าง 1 3 1 1 5
117 ชุมชนบ้านแม่สาบ 1 3 1 0 5
118 บ้านโปง 1 3 0 1 4
119 บ้านนากู่ 1 3 0 0 4
120 บ้านปง 1 2 1 1 4
121 บ้านสันศรี 1 2 0 0 3
122 บ้านท่ามะเกี๋ยง 1 1 1 0 3
123 วัดหนองออน 1 0 0 1 1
124 วีรยาเชียงใหม่ 1 0 0 1 1
125 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 1
126 บ้านแม่แมม 1 0 0 1 1
127 ตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 0 0 0 1
128 บ้านช้างใน 1 0 0 0 1
129 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
130 อนุบาลพรชัย 1 0 0 0 1
131 อนุบาลเทศบาลสะเมิงใต้ 1 0 0 0 1
132 ชุมชนบ้านดง 0 3 1 1 4
133 บ้านป่าเหมือด 0 3 0 0 3
134 บ้านหลวง 0 2 1 0 3
135 บ้านกองแหะ 0 2 0 0 2
136 วัดนาเม็ง 0 2 0 0 2
137 วัดแม่เลย 0 1 1 0 2
138 บ้านห้วยน้ำจาง 0 1 0 2 1
139 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 1 0 0 1
140 อนุบาลจิตโรภาส 0 1 0 0 1
141 อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 0 1 0 0 1
142 อนุบาลแม่แวน 0 1 0 0 1
143 บ้านบวกจั่น 0 0 1 0 1
144 บ้านผาหมอน 0 0 1 0 1
รวม 936 499 222 145 1,657