สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 35 10 5 4 50
2 บ้านหนองไคร้ 30 14 3 1 47
3 สันป่าสักวิทยา 30 4 6 0 40
4 บ้านเจดีย์แม่ครัว 27 17 4 2 48
5 วัดแม่แก้ดน้อย 25 16 4 5 45
6 บ้านแม่โจ้ 23 11 0 1 34
7 สบเปิงวิทยา 21 13 9 4 43
8 บ้านแม่ปั๋ง 20 14 5 4 39
9 บ้านนาบุญโหล่งขอด 20 2 6 1 28
10 บ้านริมใต้ 20 2 3 1 25
11 บ้านหลักปัน 18 1 0 1 19
12 บ้านแม่โต๋ 17 13 5 2 35
13 บ้านแจ่งกู่เรือง 17 9 4 2 30
14 บ้านแม่เหียะ 17 9 1 1 27
15 บ้านศาลา 17 8 3 2 28
16 ป่าแป๋วิทยา 16 8 1 0 25
17 ร่ำเปิงวิทยา 16 7 6 2 29
18 บ้านร่มหลวง 15 4 2 2 21
19 ป่าจี้วังแดงวิทยา 15 2 4 1 21
20 บ้านป่าลาน 13 7 0 0 20
21 สันมหาพนวิทยา 13 3 3 4 19
22 บ้านแม่สา 13 3 1 1 17
23 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 13 2 5 3 20
24 บ้านแม่ลานคำ 12 6 3 2 21
25 บ้านหนองปิด 12 5 3 5 20
26 บ้านทุ่งโป่ง 11 8 2 1 21
27 บ้านหนองปลามัน 11 7 4 1 22
28 บ้านเมืองกื้ด 9 6 4 0 19
29 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 9 4 0 0 13
30 ชุมชนวัดช่อแล 9 2 1 0 12
31 บ้านแม่ยางห้า 8 15 4 6 27
32 บ้านสันกลาง 8 4 5 2 17
33 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 8 4 0 0 12
34 บ้านแม่ขะปู 8 3 2 0 13
35 บ้านแม่ตะมาน 8 3 1 5 12
36 บ้านเป้าวิทยาคาร 8 2 3 0 13
37 บ้านโป่งแยงใน 8 2 1 2 11
38 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 8 2 1 0 11
39 บ้านแม่ปาคี 8 2 0 2 10
40 บ้านท่าเกวียน 8 2 0 0 10
41 วัดบ้านเหล่า 8 1 3 3 12
42 บ้านสันคะยอม 7 10 3 3 20
43 วัดยั้งเมิน 7 9 3 2 19
44 บ้านป่าบง 7 4 2 2 13
45 บ้านป่าไหน่ 7 2 0 0 9
46 บ้านสันพระเนตร 7 1 0 0 8
47 บ้านหัวฝาย 6 5 5 0 16
48 บ้านสันปง 6 4 6 2 16
49 บ้านแม่ไคร้ 6 4 3 2 13
50 พร้าวบูรพา 6 4 3 2 13
51 สหกรณ์ดำริ 6 4 1 1 11
52 บ้านปางขุม 6 4 1 0 11
53 บ้านแม่แว 6 4 0 0 10
54 บ้านดอนแก้ว 6 3 0 0 9
55 บ้านแม่แฝก 6 2 1 0 9
56 บ้านป่าตุ้ม 6 1 1 3 8
57 บ้านป่าก้าง 6 1 0 1 7
58 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 6 1 0 1 7
59 บ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 6 0 0 0 6
60 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 5 6 0 1 11
61 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 5 5 5 5 15
62 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 5 5 2 1 12
63 บ้านห้วยบง 5 4 2 0 11
64 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 4 1 0 10
65 เทศบาลตำบลสันมหาพน 5 3 0 0 8
66 สันป่ายางวิทยาคาร 5 2 1 3 8
67 เมฆขจรเชียงใหม่ 5 2 0 1 7
68 วัดปางมะกล้วย 5 1 3 2 9
69 บ้านแม่เลา 5 1 1 0 7
70 วัดสันคะยอม 5 0 1 0 6
71 วัดสันทรายมูล 5 0 0 0 5
72 อนุบาลสานสายใยรัก 4 9 0 3 13
73 บ้านสะลวงนอก 4 4 3 4 11
74 บ้านบวกเปา 4 3 3 3 10
75 ประดู่วิทยา 4 2 3 0 9
76 บ้านกาดฮาว 4 2 2 1 8
77 บ้านขุนแจ๋ 4 2 2 1 8
78 บ้านผึ้ง 4 2 2 0 8
79 บ้านแม่ตะละ 4 2 2 0 8
80 บ้านปางไม้แดง 4 2 0 0 6
81 วัดงิ้วเฒ่า 4 1 2 0 7
82 ประชาสามัคคีวิทยา 4 1 1 0 6
83 บ้านปลาดาว 4 1 0 0 5
84 บ้านบวกหมื้อ 4 0 0 0 4
85 บ้านต้นรุง 3 8 2 0 13
86 ต้นกล้า 3 4 0 1 7
87 บ้านพระนอน 3 4 0 0 7
88 บ้านป่าติ้ว 3 3 1 3 7
89 ชุมชนบ้านโป่ง 3 3 0 2 6
90 วัดแม่กะ 3 2 1 0 6
91 วัดทรายมูล 3 1 1 1 5
92 บ้านปางห้วยตาด 3 1 1 0 5
93 บ้านศรีบุญเรือง 3 0 0 0 3
94 บ้านบ่อแก้ว 2 5 2 2 9
95 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 4 3 0 9
96 วัดปางเติม 2 4 1 3 7
97 วัดท่าข้าม 2 3 1 3 6
98 บ้านศรีงาม 2 3 0 0 5
99 บ้านทับเดื่อ 2 2 1 0 5
100 บ้านคุณหมอ 2 2 1 0 5
101 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 2 2 0 1 4
102 บ้านแม่แสะ 2 2 0 0 4
103 บ้านโป่ง 2 1 3 0 6
104 วัดทุ่งหลวง 2 1 2 0 5
105 บ้านปางไฮ 2 1 1 0 4
106 บ้านหนองมะจับ 2 1 0 0 3
107 วัดบ้านป้อก 2 1 0 0 3
108 มูลนิธิมหาราช 5 2 0 5 0 7
109 บ้านแม่แต 2 0 1 1 3
110 บ้านปางกว้าง 2 0 1 0 3
111 บ้านเมืองขอน 2 0 1 0 3
112 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 2 0 0 0 2
113 วัดห้วยไร่ 2 0 0 0 2
114 บ้านกิ่วเสือ 1 4 2 0 7
115 บ้านน้ำริน 1 4 0 1 5
116 บ้านปางฮ่าง 1 3 1 1 5
117 ชุมชนบ้านแม่สาบ 1 3 1 0 5
118 บ้านโปง 1 3 0 1 4
119 บ้านนากู่ 1 3 0 0 4
120 บ้านปง 1 2 1 1 4
121 บ้านสันศรี 1 2 0 0 3
122 บ้านท่ามะเกี๋ยง 1 1 1 0 3
123 วัดหนองออน 1 0 0 1 1
124 วีรยาเชียงใหม่ 1 0 0 1 1
125 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 1
126 บ้านแม่แมม 1 0 0 1 1
127 ตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 0 0 0 1
128 บ้านช้างใน 1 0 0 0 1
129 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
130 อนุบาลพรชัย 1 0 0 0 1
131 อนุบาลเทศบาลสะเมิงใต้ 1 0 0 0 1
132 ชุมชนบ้านดง 0 3 1 1 4
133 บ้านป่าเหมือด 0 3 0 0 3
134 บ้านหลวง 0 2 1 0 3
135 บ้านกองแหะ 0 2 0 0 2
136 วัดนาเม็ง 0 2 0 0 2
137 วัดแม่เลย 0 1 1 0 2
138 บ้านห้วยน้ำจาง 0 1 0 2 1
139 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 1 0 0 1
140 อนุบาลจิตโรภาส 0 1 0 0 1
141 อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 0 1 0 0 1
142 อนุบาลแม่แวน 0 1 0 0 1
143 บ้านบวกจั่น 0 0 1 0 1
144 บ้านผาหมอน 0 0 1 0 1
รวม 922 485 222 145 1,774