สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไคร้ 12 6 7 25 26 11 3 1 40
2 สันทรายหลวง 12 4 7 23 31 9 3 4 43
3 วัดแม่แก้ดน้อย 11 6 1 18 15 16 4 5 35
4 สันป่าสักวิทยา 10 6 4 20 23 2 6 0 31
5 บ้านริมใต้ 7 4 2 13 18 2 2 1 22
6 บ้านเจดีย์แม่ครัว 5 6 9 20 24 16 3 2 43
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด 4 7 3 14 19 3 6 1 28
8 สบเปิงวิทยา 4 4 6 14 19 12 9 4 40
9 ป่าแป๋วิทยา 4 4 2 10 16 8 1 0 25
10 ป่าจี้วังแดงวิทยา 4 4 1 9 13 1 4 1 18
11 บ้านหลักปัน 4 4 0 8 12 2 0 1 14
12 บ้านแม่โต๋ 4 2 2 8 13 12 5 2 30
13 บ้านศาลา 3 7 2 12 17 8 3 2 28
14 บ้านแจ่งกู่เรือง 3 5 3 11 15 10 4 2 29
15 บ้านแม่โจ้ 3 4 1 8 20 11 0 1 31
16 บ้านแม่สา 3 3 3 9 12 2 1 1 15
17 บ้านแม่ปั๋ง 3 3 1 7 17 11 5 4 33
18 สวนองุ่นเชียงใหม่ 3 2 2 7 5 4 1 0 10
19 บ้านแม่ลานคำ 3 1 5 9 12 4 3 2 19
20 บ้านเมืองกื้ด 3 1 2 6 9 6 4 0 19
21 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 3 1 0 4 7 0 1 0 8
22 ร่ำเปิงวิทยา 2 4 3 9 17 7 6 2 30
23 สันมหาพนวิทยา 2 4 2 8 12 3 3 4 18
24 ชุมชนวัดช่อแล 2 3 2 7 9 2 1 0 12
25 บ้านป่าบง 2 2 1 5 7 3 2 2 12
26 บ้านสันพระเนตร 2 2 1 5 7 1 0 0 8
27 บ้านป่าลาน 2 2 0 4 12 5 0 0 17
28 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 2 2 0 4 9 4 0 0 13
29 วัดบ้านเหล่า 2 2 0 4 7 1 3 3 11
30 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 2 1 1 4 7 2 5 3 14
31 บ้านหัวฝาย 2 1 1 4 6 5 5 0 16
32 บ้านป่าตุ้ม 2 1 0 3 5 0 1 3 6
33 ชุมชนบ้านโป่ง 2 1 0 3 3 3 0 2 6
34 บ้านสันคะยอม 2 0 2 4 7 8 3 3 18
35 บ้านแม่ไคร้ 2 0 2 4 6 4 3 2 13
36 บ้านแม่ขะปู 2 0 2 4 6 3 2 0 11
37 บ้านต้นรุง 2 0 1 3 3 7 2 0 12
38 บ้านแม่แว 2 0 0 2 5 4 0 0 9
39 บ้านทับเดื่อ 2 0 0 2 2 2 1 0 5
40 บ้านแม่เหียะ 1 4 3 8 15 6 1 1 22
41 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 3 0 4 5 2 0 1 7
42 บ้านร่มหลวง 1 2 4 7 15 4 2 2 21
43 บ้านหนองปิด 1 2 4 7 12 5 3 5 20
44 บ้านเป้าวิทยาคาร 1 2 2 5 7 2 3 0 12
45 บ้านแม่ตะมาน 1 2 1 4 8 3 1 5 12
46 บ้านปางขุม 1 2 1 4 6 3 1 0 10
47 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 1 2 0 3 5 6 0 1 11
48 บ้านบวกเปา 1 2 0 3 4 3 2 3 9
49 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1 1 3 5 5 5 5 5 15
50 บ้านสันปง 1 1 2 4 6 4 6 2 16
51 บ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 1 1 2 4 6 0 0 0 6
52 บ้านสันกลาง 1 1 1 3 5 4 5 2 14
53 บ้านท่าเกวียน 1 1 1 3 5 2 0 0 7
54 วัดสันคะยอม 1 1 1 3 4 0 1 0 5
55 ต้นกล้า 1 1 1 3 3 4 0 1 7
56 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 0 2 9 8 2 1 19
57 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 1 1 0 2 7 1 0 1 8
58 บ้านห้วยบง 1 1 0 2 5 4 2 0 11
59 วัดทรายมูล 1 1 0 2 3 1 1 1 5
60 บ้านป่าติ้ว 1 1 0 2 2 3 1 3 6
61 บ้านแม่แฝก 1 1 0 2 2 2 1 0 5
62 บ้านปางไฮ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
63 บ้านหนองปลามัน 1 0 3 4 11 7 4 1 22
64 วัดยั้งเมิน 1 0 2 3 8 7 3 2 18
65 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 0 2 3 5 3 0 0 8
66 วัดสันทรายมูล 1 0 2 3 5 0 0 0 5
67 สหกรณ์ดำริ 1 0 1 2 5 4 1 1 10
68 บ้านป่าก้าง 1 0 1 2 5 1 0 1 6
69 วัดปางมะกล้วย 1 0 1 2 3 1 3 2 7
70 บ้านปางห้วยตาด 1 0 1 2 3 1 1 0 5
71 วัดแม่กะ 1 0 1 2 2 2 1 0 5
72 บ้านโป่ง 1 0 1 2 2 1 3 0 6
73 บ้านดอนแก้ว 1 0 0 1 2 3 0 0 5
74 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1 0 0 1 2 2 0 1 4
75 บ้านบวกหมื้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านนากู่ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
78 วัดหนองออน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
79 ตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 0 3 5 8 8 3 0 0 11
81 บ้านผึ้ง 0 3 0 3 4 2 2 0 8
82 บ้านโป่งแยงใน 0 2 2 4 8 2 1 2 11
83 วัดงิ้วเฒ่า 0 2 0 2 4 1 2 0 7
84 บ้านปลาดาว 0 2 0 2 4 1 0 0 5
85 บ้านแม่แต 0 2 0 2 2 0 1 1 3
86 บ้านแม่ยางห้า 0 1 4 5 9 15 4 6 28
87 บ้านป่าไหน่ 0 1 3 4 7 1 0 0 8
88 บ้านแม่ตะละ 0 1 1 2 4 1 2 0 7
89 บ้านพระนอน 0 1 1 2 3 4 0 0 7
90 วัดทุ่งหลวง 0 1 1 2 2 1 2 0 5
91 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 5 5 2 1 12
92 ประชาสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 4 1 1 0 6
93 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
94 บ้านหนองมะจับ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
95 บ้านคุณหมอ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
96 วัดห้วยไร่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านโปง 0 1 0 1 1 3 0 1 4
98 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
99 บ้านกองแหะ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
100 วัดแม่เลย 0 1 0 1 0 1 1 0 2
101 บ้านแม่ปาคี 0 0 4 4 8 3 0 2 11
102 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 2 2 5 2 1 3 8
103 อนุบาลสานสายใยรัก 0 0 2 2 4 10 0 3 14
104 ประดู่วิทยา 0 0 2 2 4 2 3 0 9
105 บ้านสะลวงนอก 0 0 2 2 3 4 2 4 9
106 พร้าวบูรพา 0 0 1 1 6 4 3 2 13
107 บ้านแม่เลา 0 0 1 1 5 1 1 0 7
108 บ้านบ่อแก้ว 0 0 1 1 2 3 1 2 6
109 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 1 1 2 0 5 0 7
110 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
111 วีรยาเชียงใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
112 บ้านขุนแจ๋ 0 0 0 0 4 2 2 1 8
113 บ้านปางไม้แดง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
114 วัดปางเติม 0 0 0 0 2 4 1 3 7
115 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
116 บ้านกาดฮาว 0 0 0 0 2 1 2 1 5
117 วัดบ้านป้อก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
118 บ้านปางกว้าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
119 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
120 บ้านน้ำริน 0 0 0 0 1 5 0 1 6
121 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 1 4 2 0 7
122 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 0 0 0 1 4 2 0 7
123 วัดท่าข้าม 0 0 0 0 1 3 1 3 5
124 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
125 บ้านปง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
126 บ้านศรีงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านสันศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านต้นผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 บ้านช้างใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 อนุบาลพรชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 อนุบาลเทศบาลสะเมิงใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
135 บ้านป่าเหมือด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
136 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
137 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
138 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 อนุบาลแม่แวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 184 173 157 514 823 452 213 145 1,488