สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดแม่แก้ดน้อย 17 7 2 26 25 17 4 5 46
2 สันทรายหลวง 15 5 8 28 35 11 5 4 51
3 บ้านหนองไคร้ 13 10 8 31 32 14 3 1 49
4 สันป่าสักวิทยา 12 7 7 26 30 5 6 0 41
5 บ้านหลักปัน 7 5 2 14 18 3 0 1 21
6 บ้านริมใต้ 7 4 2 13 21 2 3 1 26
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด 6 7 3 16 21 3 6 1 30
8 บ้านเจดีย์แม่ครัว 6 6 11 23 27 17 4 2 48
9 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 6 1 4 11 13 3 5 3 21
10 สบเปิงวิทยา 4 5 7 16 21 13 9 4 43
11 สันมหาพนวิทยา 4 5 2 11 15 3 3 4 21
12 ป่าจี้วังแดงวิทยา 4 5 1 10 15 2 4 1 21
13 ป่าแป๋วิทยา 4 4 2 10 16 8 1 0 25
14 บ้านแม่โต๋ 4 3 2 9 17 13 5 2 35
15 บ้านแม่ปั๋ง 4 3 1 8 20 14 5 4 39
16 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 4 1 1 6 8 2 1 0 11
17 บ้านทุ่งโป่ง 4 1 0 5 12 8 2 1 22
18 บ้านศาลา 3 7 2 12 17 8 3 2 28
19 บ้านแจ่งกู่เรือง 3 5 3 11 17 10 4 2 31
20 บ้านแม่โจ้ 3 5 2 10 23 11 0 1 34
21 บ้านแม่สา 3 4 3 10 13 3 1 1 17
22 สวนองุ่นเชียงใหม่ 3 2 2 7 5 4 1 0 10
23 บ้านแม่ลานคำ 3 1 5 9 12 6 3 2 21
24 บ้านเมืองกื้ด 3 1 2 6 9 6 4 0 19
25 บ้านแม่ขะปู 3 1 2 6 8 3 2 0 13
26 บ้านแม่แฝก 3 1 1 5 6 2 1 0 9
27 บ้านดอนแก้ว 3 0 0 3 6 3 0 0 9
28 ร่ำเปิงวิทยา 2 4 3 9 17 7 6 2 30
29 ชุมชนวัดช่อแล 2 3 2 7 9 2 1 0 12
30 บ้านป่าบง 2 3 1 6 8 4 2 2 14
31 บ้านเป้าวิทยาคาร 2 2 2 6 8 2 3 0 13
32 บ้านป่าลาน 2 2 1 5 13 7 0 0 20
33 วัดบ้านเหล่า 2 2 1 5 8 1 3 3 12
34 บ้านสันพระเนตร 2 2 1 5 7 1 0 0 8
35 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 2 2 0 4 9 4 0 0 13
36 บ้านหัวฝาย 2 1 1 4 6 5 5 0 16
37 บ้านป่าตุ้ม 2 1 0 3 6 1 1 3 8
38 บ้านป่าติ้ว 2 1 0 3 3 3 1 3 7
39 ชุมชนบ้านโป่ง 2 1 0 3 3 3 0 2 6
40 บ้านสันคะยอม 2 0 2 4 7 10 3 3 20
41 บ้านแม่ไคร้ 2 0 2 4 6 4 3 2 13
42 บ้านป่าก้าง 2 0 1 3 6 1 0 1 7
43 วัดปางมะกล้วย 2 0 1 3 5 1 3 2 9
44 บ้านต้นรุง 2 0 1 3 3 8 2 0 13
45 บ้านแม่แว 2 0 0 2 6 4 0 0 10
46 บ้านทับเดื่อ 2 0 0 2 2 2 1 0 5
47 บ้านแม่เหียะ 1 7 3 11 17 9 1 1 27
48 บ้านสันกลาง 1 3 2 6 8 4 5 2 17
49 บ้านท่าเกวียน 1 3 1 5 8 2 0 0 10
50 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 3 0 4 5 2 0 1 7
51 บ้านร่มหลวง 1 2 4 7 16 4 2 2 22
52 บ้านหนองปิด 1 2 4 7 12 5 3 5 20
53 บ้านแม่ตะมาน 1 2 1 4 8 3 1 5 12
54 บ้านปางขุม 1 2 1 4 6 4 1 0 11
55 วัดสันคะยอม 1 2 1 4 5 0 1 0 6
56 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 1 2 0 3 5 6 0 1 11
57 บ้านบวกเปา 1 2 0 3 4 3 3 3 10
58 บ้านบวกหมื้อ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
59 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1 1 3 5 5 5 5 5 15
60 บ้านสันปง 1 1 2 4 6 4 6 2 16
61 บ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 1 1 2 4 6 0 0 0 6
62 ต้นกล้า 1 1 1 3 3 4 0 1 7
63 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 1 1 0 2 7 1 0 1 8
64 บ้านห้วยบง 1 1 0 2 5 4 2 0 11
65 บ้านกาดฮาว 1 1 0 2 4 2 2 1 8
66 วัดทรายมูล 1 1 0 2 3 1 1 1 5
67 บ้านปางไฮ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
68 บ้านหนองปลามัน 1 0 3 4 11 7 4 1 22
69 วัดยั้งเมิน 1 0 2 3 8 9 3 2 20
70 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 0 2 3 5 3 0 0 8
71 วัดสันทรายมูล 1 0 2 3 5 0 0 0 5
72 สหกรณ์ดำริ 1 0 1 2 6 4 1 1 11
73 วัดแม่กะ 1 0 1 2 4 2 1 0 7
74 บ้านปางห้วยตาด 1 0 1 2 3 1 1 0 5
75 บ้านโป่ง 1 0 1 2 2 1 3 0 6
76 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1 0 0 1 2 2 0 1 4
77 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านนากู่ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
79 วัดหนองออน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 ตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 0 4 5 9 8 4 0 0 12
82 บ้านผึ้ง 0 3 0 3 4 2 2 0 8
83 บ้านโป่งแยงใน 0 2 2 4 8 2 1 2 11
84 วัดงิ้วเฒ่า 0 2 0 2 4 1 2 0 7
85 บ้านปลาดาว 0 2 0 2 4 1 0 0 5
86 บ้านแม่แต 0 2 0 2 2 0 1 1 3
87 บ้านแม่ยางห้า 0 1 4 5 9 15 4 6 28
88 บ้านป่าไหน่ 0 1 3 4 7 2 0 0 9
89 บ้านแม่ตะละ 0 1 1 2 4 2 2 0 8
90 บ้านพระนอน 0 1 1 2 3 4 0 0 7
91 วัดทุ่งหลวง 0 1 1 2 2 1 2 0 5
92 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 5 5 2 1 12
93 ประชาสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 4 1 1 0 6
94 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 วัดท่าข้าม 0 1 0 1 2 3 1 3 6
96 บ้านหนองมะจับ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
97 บ้านคุณหมอ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
98 วัดห้วยไร่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านโปง 0 1 0 1 1 3 0 1 4
100 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
101 บ้านกองแหะ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
102 วัดแม่เลย 0 1 0 1 0 1 1 0 2
103 บ้านแม่ปาคี 0 0 4 4 8 3 0 2 11
104 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 2 2 5 2 1 3 8
105 อนุบาลสานสายใยรัก 0 0 2 2 4 10 0 3 14
106 บ้านสะลวงนอก 0 0 2 2 4 4 3 4 11
107 ประดู่วิทยา 0 0 2 2 4 2 3 0 9
108 บ้านบ่อแก้ว 0 0 2 2 2 5 2 2 9
109 พร้าวบูรพา 0 0 1 1 6 4 3 2 13
110 บ้านแม่เลา 0 0 1 1 5 1 1 0 7
111 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 0 1 1 2 4 3 0 9
112 บ้านศรีงาม 0 0 1 1 2 3 0 0 5
113 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 1 1 2 0 5 0 7
114 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
115 วีรยาเชียงใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
116 บ้านขุนแจ๋ 0 0 0 0 4 3 2 1 9
117 บ้านปางไม้แดง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
118 วัดปางเติม 0 0 0 0 2 4 1 3 7
119 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
120 วัดบ้านป้อก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 บ้านปางกว้าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
122 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านน้ำริน 0 0 0 0 1 5 0 1 6
124 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 1 4 2 0 7
125 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
126 บ้านปง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
127 บ้านสันศรี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 บ้านต้นผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 บ้านช้างใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 อนุบาลพรชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 อนุบาลเทศบาลสะเมิงใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
135 บ้านป่าเหมือด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
136 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
137 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
139 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 อนุบาลแม่แวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 223 202 180 605 936 499 222 145 1,657