สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดแม่แก้ดน้อย 17 7 2 26
2 สันทรายหลวง 15 5 8 28
3 บ้านหนองไคร้ 13 10 8 31
4 สันป่าสักวิทยา 12 7 7 26
5 บ้านหลักปัน 7 5 2 14
6 บ้านริมใต้ 7 4 2 13
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด 6 7 3 16
8 บ้านเจดีย์แม่ครัว 6 6 11 23
9 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 6 1 4 11
10 สบเปิงวิทยา 4 5 7 16
11 สันมหาพนวิทยา 4 5 2 11
12 ป่าจี้วังแดงวิทยา 4 5 1 10
13 ป่าแป๋วิทยา 4 4 2 10
14 บ้านแม่โต๋ 4 3 2 9
15 บ้านแม่ปั๋ง 4 3 1 8
16 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 4 1 1 6
17 บ้านทุ่งโป่ง 4 1 0 5
18 บ้านศาลา 3 7 2 12
19 บ้านแจ่งกู่เรือง 3 5 3 11
20 บ้านแม่โจ้ 3 5 2 10
21 บ้านแม่สา 3 4 3 10
22 สวนองุ่นเชียงใหม่ 3 2 2 7
23 บ้านแม่ลานคำ 3 1 5 9
24 บ้านเมืองกื้ด 3 1 2 6
25 บ้านแม่ขะปู 3 1 2 6
26 บ้านแม่แฝก 3 1 1 5
27 บ้านดอนแก้ว 3 0 0 3
28 ร่ำเปิงวิทยา 2 4 3 9
29 ชุมชนวัดช่อแล 2 3 2 7
30 บ้านป่าบง 2 3 1 6
31 บ้านเป้าวิทยาคาร 2 2 2 6
32 บ้านป่าลาน 2 2 1 5
33 วัดบ้านเหล่า 2 2 1 5
34 บ้านสันพระเนตร 2 2 1 5
35 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 2 2 0 4
36 บ้านหัวฝาย 2 1 1 4
37 บ้านป่าตุ้ม 2 1 0 3
38 บ้านป่าติ้ว 2 1 0 3
39 ชุมชนบ้านโป่ง 2 1 0 3
40 บ้านสันคะยอม 2 0 2 4
41 บ้านแม่ไคร้ 2 0 2 4
42 บ้านป่าก้าง 2 0 1 3
43 วัดปางมะกล้วย 2 0 1 3
44 บ้านต้นรุง 2 0 1 3
45 บ้านแม่แว 2 0 0 2
46 บ้านทับเดื่อ 2 0 0 2
47 บ้านแม่เหียะ 1 7 3 11
48 บ้านสันกลาง 1 3 2 6
49 บ้านท่าเกวียน 1 3 1 5
50 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 3 0 4
51 บ้านร่มหลวง 1 2 4 7
52 บ้านหนองปิด 1 2 4 7
53 บ้านแม่ตะมาน 1 2 1 4
54 บ้านปางขุม 1 2 1 4
55 วัดสันคะยอม 1 2 1 4
56 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 1 2 0 3
57 บ้านบวกเปา 1 2 0 3
58 บ้านบวกหมื้อ 1 2 0 3
59 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1 1 3 5
60 บ้านสันปง 1 1 2 4
61 บ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 1 1 2 4
62 ต้นกล้า 1 1 1 3
63 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 1 1 0 2
64 บ้านห้วยบง 1 1 0 2
65 บ้านกาดฮาว 1 1 0 2
66 วัดทรายมูล 1 1 0 2
67 บ้านปางไฮ 1 1 0 2
68 บ้านหนองปลามัน 1 0 3 4
69 วัดยั้งเมิน 1 0 2 3
70 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 0 2 3
71 วัดสันทรายมูล 1 0 2 3
72 สหกรณ์ดำริ 1 0 1 2
73 วัดแม่กะ 1 0 1 2
74 บ้านปางห้วยตาด 1 0 1 2
75 บ้านโป่ง 1 0 1 2
76 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1 0 0 1
77 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 0 1
78 บ้านนากู่ 1 0 0 1
79 วัดหนองออน 1 0 0 1
80 ตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1 0 0 1
81 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 0 4 5 9
82 บ้านผึ้ง 0 3 0 3
83 บ้านโป่งแยงใน 0 2 2 4
84 วัดงิ้วเฒ่า 0 2 0 2
85 บ้านปลาดาว 0 2 0 2
86 บ้านแม่แต 0 2 0 2
87 บ้านแม่ยางห้า 0 1 4 5
88 บ้านป่าไหน่ 0 1 3 4
89 บ้านแม่ตะละ 0 1 1 2
90 บ้านพระนอน 0 1 1 2
91 วัดทุ่งหลวง 0 1 1 2
92 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1
93 ประชาสามัคคีวิทยา 0 1 0 1
94 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1
95 วัดท่าข้าม 0 1 0 1
96 บ้านหนองมะจับ 0 1 0 1
97 บ้านคุณหมอ 0 1 0 1
98 วัดห้วยไร่ 0 1 0 1
99 บ้านโปง 0 1 0 1
100 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 0 1
101 บ้านกองแหะ 0 1 0 1
102 วัดแม่เลย 0 1 0 1
103 บ้านแม่ปาคี 0 0 4 4
104 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 2 2
105 อนุบาลสานสายใยรัก 0 0 2 2
106 บ้านสะลวงนอก 0 0 2 2
107 ประดู่วิทยา 0 0 2 2
108 บ้านบ่อแก้ว 0 0 2 2
109 พร้าวบูรพา 0 0 1 1
110 บ้านแม่เลา 0 0 1 1
111 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 0 1 1
112 บ้านศรีงาม 0 0 1 1
113 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 1 1
114 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 1 1
115 วีรยาเชียงใหม่ 0 0 1 1
116 บ้านขุนแจ๋ 0 0 0 0
117 บ้านปางไม้แดง 0 0 0 0
118 วัดปางเติม 0 0 0 0
119 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0
120 วัดบ้านป้อก 0 0 0 0
121 บ้านปางกว้าง 0 0 0 0
122 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0
123 บ้านน้ำริน 0 0 0 0
124 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0
125 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0
126 บ้านปง 0 0 0 0
127 บ้านสันศรี 0 0 0 0
128 บ้านต้นผึ้ง 0 0 0 0
129 บ้านแม่แมม 0 0 0 0
130 บ้านช้างใน 0 0 0 0
131 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0
132 อนุบาลพรชัย 0 0 0 0
133 อนุบาลเทศบาลสะเมิงใต้ 0 0 0 0
134 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0
135 บ้านป่าเหมือด 0 0 0 0
136 บ้านหลวง 0 0 0 0
137 วัดนาเม็ง 0 0 0 0
138 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0
139 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0
140 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0
141 อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 0 0 0 0
142 อนุบาลแม่แวน 0 0 0 0
143 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0
144 บ้านผาหมอน 0 0 0 0
รวม 223 202 180 605

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]