วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69.45 ทองแดง ชนะเลิศ
2 บ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.95 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62.55 ทองแดง 4
5 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 59.25 เข้าร่วม 5
6 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57.55 เข้าร่วม 6
7 บ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52.65 เข้าร่วม 7
8 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 41.25 เข้าร่วม 8
9 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 38.35 เข้าร่วม 9
10 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30.20 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4
5 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5
6 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 6
7 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4
5 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 6
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.20 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง 4
5 บ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6
7 บ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 7
8 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 8
9 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 9
10 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10
11 พร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม
13 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 สันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.70 ทอง 4
5 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.30 ทอง 5
6 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.30 ทอง 6
7 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.30 ทอง 6
8 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.30 ทอง 6
9 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.70 เงิน 9
10 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.70 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 4
5 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6
7 บ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 7
8 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.50 ทอง 4
5 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.50 ทอง 5
6 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 347
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.25 ทอง ชนะเลิศ
2 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 5
6 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
7 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 7
8 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 8
9 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 9
10 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 9
11 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11
12 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 12
13 วัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13
14 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4
5 พร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5
6 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 6
7 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 7
8 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4
5 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4
6 บ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6
7 สันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9
10 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
8 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
9 บ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
10 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
11 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6
12 บ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 12
13 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 12
14 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 14
15 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 14
16 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 16
17 บ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 17
18 บ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -
19 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4
5 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7
8 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 10
11 บ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 11
12 บ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 11
13 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 13
14 บ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 14
15 บ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 15
16 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -
17 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5
6 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5
7 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7
8 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8
10 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 4
5 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 5
6 วัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 6
7 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 4
5 วัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 5
6 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8
9 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9
10 บ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9
11 บ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9
12 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9
13 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9
14 พร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 5
6 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5
6 วัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5
7 บ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7
9 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7
10 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 10
11 บ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11
12 บ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 12
13 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 13
14 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5
6 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 6
7 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4
6 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.23 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.33 ทอง 4
5 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.33 เงิน 5
6 บ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน