สถานที่การจัดแข่งขัน
จุดที่ 1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์

จุดที่ 2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กอท.(งานอาชีพ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์) และปฐมวัย

จุดที่ 3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

จุดที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  
          กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)

จุดที่ 5 โรงเรียบ้านปง (อินทขิล)
         กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา(กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จุดที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่แตง
          นักบินน้อย สพฐ

จุดที่ 7 โรงยิมสนามกีฬา เทศบาลเมืองแกน
          กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา (กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก และ การแข่งขันคีตะมวยไทย)
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:34 น.