แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 62 43 71.67% 13 21.67% 2 3.33% 2 3.33% 60
2 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 72 43 63.24% 11 16.18% 8 11.76% 6 8.82% 68
3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 66 42 68.85% 12 19.67% 3 4.92% 4 6.56% 61
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 59 36 62.07% 16 27.59% 1 1.72% 5 8.62% 58
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 48 28 60.87% 9 19.57% 3 6.52% 6 13.04% 46
6 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 38 24 64.86% 5 13.51% 7 18.92% 1 2.7% 37
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 34 23 71.88% 4 12.5% 3 9.38% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนบ้านโป่งนก 31 21 67.74% 6 19.35% 2 6.45% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 31 20 64.52% 8 25.81% 2 6.45% 1 3.23% 31
10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 32 20 66.67% 6 20% 3 10% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 43 19 44.19% 13 30.23% 9 20.93% 2 4.65% 43
12 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 34 19 59.38% 9 28.13% 3 9.38% 1 3.13% 32
13 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 27 18 66.67% 5 18.52% 4 14.81% 0 0% 27
14 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 31 17 54.84% 7 22.58% 3 9.68% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนม่วงป๊อก 24 17 70.83% 4 16.67% 3 12.5% 0 0% 24
16 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 35 16 45.71% 11 31.43% 3 8.57% 5 14.29% 35
17 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 27 16 59.26% 5 18.52% 2 7.41% 4 14.81% 27
18 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 24 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
19 โรงเรียนวัดป่าแดง 24 16 66.67% 5 20.83% 1 4.17% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนบ้านกองลม 23 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 38 15 41.67% 14 38.89% 5 13.89% 2 5.56% 36
23 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
24 โรงเรียนเทศบาล1 ไชยปราการ 24 15 62.5% 2 8.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนรังษีวิทยา 19 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 34 14 41.18% 13 38.24% 3 8.82% 4 11.76% 34
27 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 35 14 43.75% 12 37.5% 3 9.38% 3 9.38% 32
28 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 26 14 53.85% 7 26.92% 2 7.69% 3 11.54% 26
29 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 23 14 60.87% 6 26.09% 3 13.04% 0 0% 23
30 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 24 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 25 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
32 โรงเรียนบ้านดง 19 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
33 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
34 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 21 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
35 โรงเรียนบ้านนาหวาย 20 12 60% 1 5% 5 25% 2 10% 20
36 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 24 11 45.83% 7 29.17% 3 12.5% 3 12.5% 24
37 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 29 11 39.29% 6 21.43% 7 25% 4 14.29% 28
38 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
39 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 19 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนวัดนันทาราม 23 11 50% 4 18.18% 1 4.55% 6 27.27% 22
41 โรงเรียนบ้านปางปอย 21 11 52.38% 3 14.29% 5 23.81% 2 9.52% 21
42 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 17 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 28 10 35.71% 12 42.86% 4 14.29% 2 7.14% 28
44 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 30 10 33.33% 11 36.67% 5 16.67% 4 13.33% 30
45 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 26 10 38.46% 10 38.46% 4 15.38% 2 7.69% 26
46 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 25 10 40% 9 36% 4 16% 2 8% 25
47 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 25 10 40% 8 32% 6 24% 1 4% 25
48 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 17 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
49 โรงเรียนบ้านแม่นะ 22 10 45.45% 3 13.64% 5 22.73% 4 18.18% 22
50 โรงเรียนเอื้อวิทยา 20 9 45% 8 40% 3 15% 0 0% 20
51 โรงเรียนบ้านแม่คะ 26 9 36% 7 28% 4 16% 5 20% 25
52 โรงเรียนบ้านป่าแดง 24 8 36.36% 10 45.45% 3 13.64% 1 4.55% 22
53 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
54 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
55 โรงเรียนบ้านยาง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 28 7 28% 13 52% 3 12% 2 8% 25
57 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 26 7 28% 10 40% 4 16% 4 16% 25
58 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 22 7 31.82% 7 31.82% 3 13.64% 5 22.73% 22
59 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 20 7 35% 7 35% 2 10% 4 20% 20
60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 28 7 29.17% 5 20.83% 4 16.67% 8 33.33% 24
61 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
62 โรงเรียนบ้านปางแดง 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านแม่สาว 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
64 โรงเรียนบ้านลาน 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านต้นโชค 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
66 โรงเรียนบ้านโละ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านนามน 23 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 19
69 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 27 6 23.08% 6 23.08% 6 23.08% 8 30.77% 26
70 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
71 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 14 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
72 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
73 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 14 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
75 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 13 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
78 โรงเรียนวิรุณเทพ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
79 โรงเรียนบ้านดอนชัย 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนศีลรวี 11 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 15 5 33.33% 8 53.33% 2 13.33% 0 0% 15
84 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
85 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 14 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
86 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
87 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
88 โรงเรียนบ้านจอง 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
89 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
90 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
91 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 17 4 23.53% 10 58.82% 2 11.76% 1 5.88% 17
92 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 16 4 25% 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
93 โรงเรียนบ้านปางสัก 15 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 14
94 โรงเรียนบ้านอ่าย 20 4 22.22% 7 38.89% 1 5.56% 6 33.33% 18
95 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 18 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
96 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 20 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 17
97 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 14 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
98 โรงเรียนบ้านใหม่ 15 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
99 โรงเรียนบ้านปงตำ 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
100 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านปง 16 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
102 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
103 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
104 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
105 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
109 โรงเรียนสายอักษร 17 3 17.65% 5 29.41% 7 41.18% 2 11.76% 17
110 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนวัดบ้านท่า 8 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนดอยสามหมื่น 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านวังมะริว 12 2 16.67% 6 50% 3 25% 1 8.33% 12
122 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
123 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 11 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
124 โรงเรียนวัดจอมคีรี 13 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
125 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
126 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านห้วยปู 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านสันปอธง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านสันทราย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านออน 10 1 10% 4 40% 5 50% 0 0% 10
136 โรงเรียนบ้านหลวง(แม่อาย) 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
138 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านสบคาบ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
142 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนสันติวนา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
147 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 9 1 11.11% 0 0% 6 66.67% 2 22.22% 9
153 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านสันม่วง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านรินหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านสินชัย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านดอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านผาแดง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
167 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.เจษฎา ก้องสาคร 0634164192
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]