สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 2 2 2
2 009 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 26 45 31
3 014 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 28 53 43
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 59 130 91
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 16 24 17
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 3 16 7
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 34 53 49
8 015 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 17 30 20
9 017 โรงเรียนดอยสามหมื่น 4 11 7
10 019 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 4 10 7
11 018 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 9 50 17
12 025 โรงเรียนบ้านกองลม 23 52 34
13 026 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 7 11 9
14 027 โรงเรียนบ้านจอง 9 16 13
15 030 โรงเรียนบ้านดง 19 39 30
16 029 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 5 8 7
17 032 โรงเรียนบ้านดอน 1 6 3
18 031 โรงเรียนบ้านดอนชัย 8 22 11
19 034 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 48 98 61
20 035 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 6 3
21 033 โรงเรียนบ้านต้นโชค 12 28 19
22 037 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 8 7
23 036 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 8 18 12
24 039 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 35 112 56
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 3 4 4
26 042 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 25 48 40
27 041 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 7 22 13
28 038 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 23 64 38
29 043 โรงเรียนบ้านนามน 23 40 30
30 044 โรงเรียนบ้านนาหวาย 20 32 27
31 046 โรงเรียนบ้านปง 16 29 19
32 045 โรงเรียนบ้านปงตำ 11 21 14
33 049 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 26 51 41
34 050 โรงเรียนบ้านปางปอย 21 38 28
35 051 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 15 25 22
36 053 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 24 45 39
37 054 โรงเรียนบ้านปางสัก 15 21 21
38 052 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 20 23 21
39 048 โรงเรียนบ้านปางแดง 13 21 17
40 047 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 20 38 30
41 055 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 4 7 5
42 058 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 9 8
43 057 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 4 12 8
44 056 โรงเรียนบ้านป่าแดง 24 40 33
45 064 โรงเรียนบ้านผาแดง 3 4 4
46 065 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 32 79 49
47 066 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 38 68 56
48 082 โรงเรียนบ้านยาง 12 34 19
49 083 โรงเรียนบ้านรินหลวง 1 1 1
50 085 โรงเรียนบ้านลาน 13 22 18
51 087 โรงเรียนบ้านวังมะริว 12 19 17
52 092 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 14 24 20
53 093 โรงเรียนบ้านสบคาบ 5 8 5
54 094 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 12 24 19
55 096 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 24 38 28
56 095 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1 1 1
57 098 โรงเรียนบ้านสันทราย 4 8 5
58 097 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 31 56 46
59 099 โรงเรียนบ้านสันปอธง 3 6 3
60 101 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 3 4 4
61 100 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 6 7 7
62 103 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 5 12 8
63 102 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 21 63 31
64 104 โรงเรียนบ้านสันม่วง 2 4 3
65 105 โรงเรียนบ้านสินชัย 3 4 4
66 106 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 25 58 32
67 107 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 6 14 11
68 108 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 21 46 32
69 110 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 2 3 3
70 111 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 19 17
71 112 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 17 13
72 109 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 12 21 16
73 113 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 13 30 20
74 114 โรงเรียนบ้านหลวง(แม่อาย) 6 16 10
75 115 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 18 35 30
76 134 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 15 9
77 136 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 17 10
78 135 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 14 26 22
79 116 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 14 35 23
80 119 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 31 56 40
81 120 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 6 9 8
82 121 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 3 6 5
83 122 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 3 3
84 123 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 3 3
85 124 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 2 2 2
86 126 โรงเรียนบ้านห้วยปู 7 11 10
87 125 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 19 49 26
88 129 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 7 28 16
89 130 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 4 8 6
90 131 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 10 20 16
91 132 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 8 3
92 127 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 14 32 24
93 133 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 26 43 35
94 117 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 3 11 6
95 118 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 10 14 13
96 128 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 15 71 25
97 140 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 62 200 114
98 141 โรงเรียนบ้านออน 10 15 13
99 142 โรงเรียนบ้านอ่าย 20 39 32
100 143 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 5 9 7
101 028 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 25 52 32
102 059 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 34 109 62
103 067 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 27 51 41
104 068 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 17 57 30
105 088 โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 1 1 1
106 089 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 66 173 110
107 090 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 20 39 32
108 091 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 24 51 41
109 137 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 35 70 47
110 069 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 14 23 15
111 071 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 14 23 21
112 070 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 28 46 34
113 072 โรงเรียนบ้านแม่คะ 26 48 36
114 073 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 2 4 3
115 075 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 16 45 24
116 076 โรงเรียนบ้านแม่นะ 22 54 35
117 077 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 6 16 9
118 079 โรงเรียนบ้านแม่สาว 14 22 21
119 080 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 3 4 3
120 081 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 11 16 16
121 078 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 5 10 8
122 074 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 8 23 15
123 060 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 5 14 10
124 061 โรงเรียนบ้านโป่งนก 31 71 53
125 062 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 2 2
126 063 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 5 11 9
127 086 โรงเรียนบ้านโละ 9 25 13
128 139 โรงเรียนบ้านใหม่ 15 24 20
129 138 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 38 93 58
130 145 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 6 10 9
131 146 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 29 45 38
132 149 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 27 41 36
133 148 โรงเรียนม่วงป๊อก 24 66 41
134 151 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 13 24 22
135 154 โรงเรียนวัดจอมคีรี 13 16 15
136 155 โรงเรียนวัดนันทาราม 23 43 32
137 156 โรงเรียนวัดบ้านท่า 8 9 8
138 157 โรงเรียนวัดปางมะโอ 0 0 0
139 158 โรงเรียนวัดป่าแดง 24 49 34
140 159 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 23 16
141 160 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 6 16 13
142 161 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 9 11 10
143 162 โรงเรียนวิรุณเทพ 9 11 11
144 165 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 18 37 27
145 166 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 6 14 10
146 169 โรงเรียนสันติวนา 4 5 4
147 004 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 34 68 49
148 006 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 27 51 31
149 020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 10 20 15
150 144 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 2 4 3
151 147 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 72 181 120
152 002 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 5 12 10
153 003 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 6 9 7
154 016 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 30 51 37
155 023 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 17 31 25
156 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 43 158 67
157 007 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 11 13 12
158 008 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 17 38 27
159 150 โรงเรียนรังษีวิทยา 19 27 25
160 152 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 22 43 28
161 164 โรงเรียนศีลรวี 11 19 11
162 170 โรงเรียนสายอักษร 17 25 17
163 171 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ 0 0 0
164 172 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร 0 0 0
165 005 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 10 19 15
166 173 โรงเรียนเอื้อวิทยา 20 66 39
167 084 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 10 25 16
168 168 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0
169 021 โรงเรียนเทศบาล1 ไชยปราการ 24 57 38
170 022 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 0 0 0
171 153 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 28 78 45
172 167 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 11 27 20
รวม 2575 5532 3801
9333

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.เจษฎา ก้องสาคร 0634164192
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]