สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านอรุโณทัย 43 13 2 2 58
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 43 11 8 6 62
3 บ้านเวียงฝาง 42 12 3 4 57
4 ชุมชนบ้านเมืองงาย 36 16 1 5 53
5 บ้านต้นผึ้ง 28 9 3 6 40
6 บ้านม่อนปิ่น 24 5 7 1 36
7 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 23 4 3 2 30
8 บ้านโป่งนก 21 6 2 2 29
9 บ้านสันทรายคองน้อย 20 8 2 1 30
10 บ้านม่วงชุม 20 6 3 1 29
11 ไทยรัฐวิทยา 12 19 13 9 2 41
12 บ้านเปียงหลวง 19 9 3 1 31
13 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 18 5 4 0 27
14 บ้านห้วยงูกลาง 17 7 3 4 27
15 ม่วงป๊อก 17 4 3 0 24
16 บ้านเหมืองแร่ 16 11 3 5 30
17 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 16 5 2 4 23
18 บ้านปางมะเยา 16 5 2 0 23
19 วัดป่าแดง 16 5 1 2 22
20 บ้านกองลม 16 4 1 2 21
21 บ้านเวียงหวาย 16 3 1 0 20
22 บ้านใหม่หนองบัว 15 14 5 2 34
23 บ้านหนองขี้นกยาง 15 5 1 0 21
24 เทศบาล1 ไชยปราการ 15 2 4 3 21
25 รังษีวิทยา 15 1 1 1 17
26 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 14 13 3 4 30
27 บ้านทุ่งข้าวพวง 14 12 3 3 29
28 บ้านห้วยเฮี่ยน 14 7 2 3 23
29 บ้านท่ามะแกง 14 6 3 0 23
30 บ้านเวียงแหง 14 6 1 2 21
31 บ้านเชียงดาว 13 7 2 3 22
32 บ้านดง 13 4 2 0 19
33 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 13 4 0 0 17
34 บ้านสันป่าแดง 13 3 3 2 19
35 บ้านนาหวาย 12 1 5 2 18
36 บ้านสันต้นหมื้อ 11 7 3 3 21
37 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 11 6 7 4 24
38 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 11 5 1 1 17
39 บ้านห้วยป่าซาง 11 4 2 1 17
40 วัดนันทาราม 11 4 1 6 16
41 บ้านปางปอย 11 3 5 2 19
42 บ้านเมืองนะ 11 2 3 0 16
43 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 10 12 4 2 26
44 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 10 11 5 4 26
45 บ้านปางต้นเดื่อ 10 10 4 2 24
46 บ้านสุขฤทัย 10 9 4 2 23
47 บ้านทุ่งหลุก 10 8 6 1 24
48 ฉือจี้เชียงใหม่ 10 4 1 2 15
49 บ้านแม่นะ 10 3 5 4 18
50 เอื้อวิทยา 9 8 3 0 20
51 บ้านแม่คะ 9 7 4 5 20
52 บ้านป่าแดง 8 10 3 1 21
53 บ้านแม่ทะลบ 8 4 2 1 14
54 บ้านห้วยไผ่ 8 3 1 3 12
55 บ้านยาง 8 3 1 0 12
56 บ้านแม่ข่า 7 13 3 2 23
57 ชุมชนบ้านคาย 7 10 4 4 21
58 รัตนาเอื้อวิทยา 7 7 3 5 17
59 บ้านปางเฟือง 7 7 2 4 16
60 ราชประชานุเคราะห์ 30 7 5 4 8 16
61 บ้านหนองเขียว 7 4 1 0 12
62 บ้านปางแดง 7 4 0 1 11
63 บ้านแม่สาว 7 2 3 2 12
64 บ้านลาน 7 2 2 1 11
65 บ้านต้นโชค 7 2 2 0 11
66 บ้านโละ 7 1 1 0 9
67 บ้านถ้ำตับเตา 7 1 0 0 8
68 บ้านนามน 6 7 3 3 16
69 บ้านเมืองคอง 6 6 6 8 18
70 บ้านศรีดอนชัย 6 5 2 1 13
71 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 6 4 3 1 13
72 บ้านแม่ขิ 6 4 2 2 12
73 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 6 4 1 1 11
74 บ้านห้วยคอกหมู 6 3 1 3 10
75 บ้านแม่อ้อใน 6 3 1 1 10
76 บ้านหลวง (ฝาง) 6 3 0 2 9
77 บ้านหนองยาว 6 3 0 0 9
78 วิรุณเทพ 6 1 2 0 9
79 บ้านดอนชัย 6 1 1 0 8
80 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 6 1 0 0 7
81 บ้านขอบด้ง 6 1 0 0 7
82 ศีลรวี 6 0 3 0 9
83 บ้านปางป๋อ 5 8 2 0 15
84 บ้านสันต้นดู่ 5 5 2 0 12
85 บ้านแม่กอนใน 5 5 0 3 10
86 วัดศรีบุญเรือง 5 4 2 0 11
87 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 5 4 1 0 10
88 บ้านจอง 5 4 0 0 9
89 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 5 3 0 2 8
90 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 5 1 0 2 6
91 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 4 10 2 1 16
92 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 4 7 2 3 13
93 บ้านปางสัก 4 7 2 1 13
94 บ้านอ่าย 4 7 1 6 12
95 บ้านหล่ายฝาง 4 6 4 2 14
96 บ้านป่าก๊อ 4 5 3 5 12
97 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 4 5 2 1 11
98 บ้านใหม่ 4 4 2 3 10
99 บ้านปงตำ 4 4 2 1 10
100 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 4 4 1 1 9
101 บ้านปง 4 3 4 5 11
102 บ้านล้องอ้อ 4 3 2 0 9
103 บ้านหนองบัว 4 2 2 3 8
104 บ้านแม่ใจ 4 2 2 0 8
105 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 4 2 0 0 6
106 บ้านหัวนา 4 1 0 0 5
107 แกน้อยศึกษา 4 1 0 0 5
108 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 3 6 1 0 10
109 สายอักษร 3 5 7 2 15
110 บ้านหัวฝาย 3 3 2 0 8
111 บ้านห้วยม่วง 3 2 1 1 6
112 บ้านหนองขวาง 3 2 1 0 6
113 บ้านสันป่าเหียว 3 2 0 0 5
114 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 3 1 1 1 5
115 บ้านฮ่างต่ำ 3 1 0 1 4
116 วัดบ้านท่า 3 0 3 1 6
117 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 3 0 1 0 4
118 บ้านโป่งถืบ 3 0 1 0 4
119 ดอยสามหมื่น 3 0 0 1 3
120 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 3 0 0 0 3
121 บ้านวังมะริว 2 6 3 1 11
122 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 6 1 2 9
123 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 2 5 1 3 8
124 วัดจอมคีรี 2 4 4 2 10
125 บ้านแม่ป๋าม 2 3 1 0 6
126 โครงการหลวงแกน้อย 2 3 1 0 6
127 บ้านดงป่าลัน 2 3 0 0 5
128 บ้านห้วยปู 2 1 3 1 6
129 บ้านสันป่าข่า 2 1 0 0 3
130 บ้านทุ่งละคร 2 1 0 0 3
131 บ้านสันปอธง 2 1 0 0 3
132 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 2 1 0 0 3
133 บ้านห้วยห้อม 2 1 0 0 3
134 บ้านสันทราย 2 0 1 1 3
135 บ้านออน 1 4 5 0 10
136 บ้านหลวง(แม่อาย) 1 4 0 1 5
137 วัดห้วยน้ำเย็น 1 2 2 1 5
138 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 1 2 2 0 5
139 บ้านสบคาบ 1 2 2 0 5
140 บ้านโป่งไฮ 1 2 1 1 4
141 บ้านแม่แมะ 1 2 1 1 4
142 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 2 1 0 4
143 บ้านป่างิ้ว 1 2 1 0 4
144 สันติวนา 1 2 0 1 3
145 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 1 1 2 1 4
146 บ้านป่าบง 1 1 1 3 3
147 บ้านห้วยศาลา 1 1 1 1 3
148 บ้านแม่สูนน้อย 1 1 1 0 3
149 บ้านห้วยบอน 1 1 0 0 2
150 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 1 1 0 0 2
151 บ้านห้วยบง 1 1 0 0 2
152 วัดอรัญญวาสี 1 0 6 2 7
153 บ้านแม่งอนกลาง 1 0 1 0 2
154 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 0 1 1
155 บ้านสันม่วง 1 0 0 0 1
156 บ้านรินหลวง 1 0 0 0 1
157 บ้านถ้ำ 0 3 0 1 3
158 บ้านสินชัย 0 2 1 0 3
159 บ้านห้วยทรายขาว 0 2 0 1 2
160 บ้านหนองตุ้ม 0 1 1 0 2
161 บ้านต้นส้าน 0 1 0 1 1
162 บ้านห้วยต้นตอง 0 1 0 0 1
163 บ้านดอน 0 1 0 0 1
164 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 1 0 0 1
165 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 2 0 2
166 บ้านผาแดง 0 0 1 2 1
167 บ้านสันต้นเปา 0 0 1 0 1
รวม 1,248 681 320 242 2,249