สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 12 11 3 4 18 18 13 9 2 40
2 บ้านเวียงฝาง 10 6 6 22 36 12 3 4 51
3 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 9 3 3 15 22 4 3 2 29
4 บ้านม่วงชุม 8 4 1 13 18 6 3 1 27
5 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 7 12 8 27 43 11 8 6 62
6 ชุมชนบ้านเมืองงาย 7 2 7 16 31 16 1 5 48
7 บ้านสันทรายคองน้อย 7 2 2 11 19 7 2 1 28
8 บ้านเปียงหลวง 5 6 3 14 15 9 3 1 27
9 บ้านม่อนปิ่น 5 3 3 11 18 5 7 1 30
10 บ้านโป่งนก 5 1 6 12 17 5 2 2 24
11 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 1 2 8 12 13 3 4 28
12 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 4 4 3 11 18 5 4 0 27
13 บ้านอรุโณทัย 4 3 8 15 34 13 2 2 49
14 บ้านห้วยป่าซาง 4 1 3 8 11 4 2 1 17
15 บ้านทุ่งข้าวพวง 4 1 1 6 14 12 3 3 29
16 บ้านนาหวาย 4 1 1 6 10 1 5 2 16
17 วิรุณเทพ 3 3 0 6 6 1 2 0 9
18 ม่วงป๊อก 3 2 4 9 17 4 3 0 24
19 บ้านทุ่งหลุก 3 2 1 6 10 8 6 1 24
20 บ้านหนองขี้นกยาง 3 2 0 5 14 5 1 0 20
21 บ้านเหมืองแร่ 3 1 0 4 12 11 3 5 26
22 บ้านลาน 3 0 1 4 6 2 2 1 10
23 บ้านต้นผึ้ง 2 8 7 17 28 9 3 6 40
24 รังษีวิทยา 2 6 2 10 15 1 1 1 17
25 บ้านเมืองนะ 2 3 1 6 11 2 3 0 16
26 บ้านปางปอย 2 3 0 5 11 3 5 2 19
27 บ้านเวียงหวาย 2 2 2 6 10 3 1 0 14
28 รัตนาเอื้อวิทยา 2 2 2 6 7 7 3 5 17
29 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 2 2 1 5 11 6 7 4 24
30 วัดป่าแดง 2 2 0 4 13 4 1 2 18
31 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 2 0 4 10 4 1 2 15
32 บ้านขอบด้ง 2 2 0 4 6 1 0 0 7
33 บ้านใหม่หนองบัว 2 1 3 6 15 14 5 2 34
34 บ้านกองลม 2 1 1 4 16 4 1 2 21
35 เอื้อวิทยา 2 1 1 4 9 8 3 0 20
36 บ้านจอง 2 1 1 4 4 3 0 0 7
37 บ้านห้วยงูกลาง 2 1 0 3 14 6 3 4 23
38 บ้านเวียงแหง 2 1 0 3 12 6 1 2 19
39 บ้านเชียงดาว 2 0 1 3 13 7 2 3 22
40 บ้านปางเฟือง 2 0 1 3 6 7 2 4 15
41 ชุมชนบ้านคาย 1 4 0 5 7 10 4 4 21
42 บ้านห้วยไผ่ 1 4 0 5 6 3 1 3 10
43 บ้านปางมะเยา 1 2 2 5 11 5 2 0 18
44 วัดนันทาราม 1 2 2 5 11 4 1 5 16
45 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 2 1 4 11 6 2 3 19
46 บ้านหนองยาว 1 2 1 4 6 3 0 0 9
47 บ้านสันป่าแดง 1 2 0 3 13 3 3 2 19
48 บ้านเมืองคอง 1 2 0 3 6 6 6 8 18
49 บ้านแม่สาว 1 1 2 4 7 2 3 2 12
50 บ้านปางป๋อ 1 1 2 4 5 8 2 0 15
51 บ้านสุขฤทัย 1 1 1 3 10 9 4 2 23
52 บ้านป่าแดง 1 1 1 3 7 10 3 1 20
53 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 1 1 3 7 5 4 8 16
54 บ้านหลวง (ฝาง) 1 1 1 3 6 3 0 2 9
55 บ้านต้นโชค 1 1 1 3 6 2 2 0 10
56 บ้านยาง 1 1 1 3 6 2 1 0 9
57 บ้านอ่าย 1 1 1 3 4 7 1 6 12
58 บ้านโละ 1 1 0 2 7 1 1 0 9
59 บ้านดอนชัย 1 1 0 2 3 0 1 0 4
60 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 1 0 1 2 9 4 2 4 15
61 บ้านแม่ทะลบ 1 0 1 2 8 4 2 1 14
62 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1 0 1 2 8 4 1 1 13
63 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
64 บ้านแม่ข่า 1 0 0 1 4 12 3 2 19
65 บ้านหัวนา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
66 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 0 1 3 6 1 0 10
67 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
68 วัดบ้านท่า 1 0 0 1 3 0 3 1 6
69 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 วัดศรีบุญเรือง 1 0 0 1 2 3 2 0 7
71 บ้านแม่ป๋าม 1 0 0 1 2 3 1 0 6
72 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 1 0 0 1 1 1 2 1 4
73 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านรินหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 เทศบาล1 ไชยปราการ 0 5 0 5 15 2 4 3 21
77 บ้านแม่ขิ 0 3 1 4 6 4 2 2 12
78 บ้านท่ามะแกง 0 2 6 8 14 6 3 0 23
79 บ้านดง 0 2 3 5 8 3 2 0 13
80 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 2 2 4 10 12 4 2 26
81 บ้านแม่นะ 0 2 2 4 10 3 5 4 18
82 บ้านห้วยคอกหมู 0 2 2 4 6 3 1 3 10
83 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 2 0 2 5 3 0 2 8
84 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 0 2 0 2 2 5 1 3 8
85 บ้านสันต้นดู่ 0 1 2 3 5 5 2 0 12
86 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 1 2 3 3 1 0 0 4
87 บ้านปางต้นเดื่อ 0 1 1 2 10 10 4 2 24
88 บ้านสันต้นหมื้อ 0 1 1 2 10 7 3 3 20
89 บ้านนามน 0 1 1 2 5 7 3 3 15
90 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 0 1 1 2 4 10 2 1 16
91 บ้านป่าก๊อ 0 1 1 2 4 5 3 5 12
92 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 1 1 2 4 1 0 2 5
93 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 1 2 3 0 1 0 4
94 บ้านถ้ำตับเตา 0 1 0 1 7 1 0 0 8
95 บ้านแม่อ้อใน 0 1 0 1 6 3 1 1 10
96 บ้านแม่กอนใน 0 1 0 1 5 5 0 3 10
97 บ้านปางสัก 0 1 0 1 4 7 2 1 13
98 บ้านปงตำ 0 1 0 1 4 4 2 1 10
99 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 0 1 0 1 4 4 1 0 9
100 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 4 2 2 3 8
101 สายอักษร 0 1 0 1 3 5 7 2 15
102 บ้านศรีดอนชัย 0 1 0 1 2 5 2 1 9
103 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 1 0 1 1 1 1 0 3
104 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 0 0 3 3 4 7 2 3 13
105 บ้านแม่คะ 0 0 2 2 9 5 4 5 18
106 บ้านหนองเขียว 0 0 2 2 6 4 1 0 11
107 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 0 0 1 1 9 11 5 4 25
108 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 7 3 0 0 10
109 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 0 1 1 4 5 2 1 11
110 บ้านล้องอ้อ 0 0 1 1 4 3 2 0 9
111 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 1 1 3 3 1 1 7
112 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
113 บ้านสันป่าเหียว 0 0 1 1 3 2 0 0 5
114 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
115 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 1 1 2 2 1 0 5
116 บ้านสันปอธง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
117 บ้านห้วยบอน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
119 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 6 4 1 1 11
120 ศีลรวี 0 0 0 0 6 0 3 0 9
121 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 0 0 5 4 3 1 12
122 บ้านหล่ายฝาง 0 0 0 0 4 6 4 2 14
123 บ้านปง 0 0 0 0 4 3 4 5 11
124 บ้านใหม่ 0 0 0 0 3 4 2 3 9
125 บ้านปางแดง 0 0 0 0 3 4 0 1 7
126 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 3 3 2 0 8
127 บ้านแม่ใจ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
128 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
129 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 3 0 0 1 3
130 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 2 6 3 1 11
131 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 2 6 1 2 9
132 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 2 4 4 2 10
133 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
134 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
135 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 2 0 3 1 5
139 บ้านสันทราย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
140 บ้านออน 0 0 0 0 1 4 5 0 10
141 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0 1 4 0 1 5
142 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0 1 2 2 1 5
143 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 0 0 1 2 2 0 5
144 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 สันติวนา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
146 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
147 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
148 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 วัดอรัญญวาสี 0 0 0 0 1 0 6 2 7
152 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 1 0 0 1 1
153 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
154 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
155 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
156 บ้านสินชัย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
158 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
159 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านต้นส้าน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านดอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านสันป่าข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
164 บ้านผาแดง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
165 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 188 173 157 518 1,109 656 320 241 2,085