สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 12 8 8 28 42 12 3 4 57
2 ไทยรัฐวิทยา 12 11 3 4 18 19 13 9 2 41
3 ชุมชนบ้านเมืองงาย 11 2 7 20 36 16 1 5 53
4 บ้านม่วงชุม 10 4 1 15 20 6 3 1 29
5 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 10 3 3 16 23 4 3 2 30
6 บ้านม่อนปิ่น 8 4 3 15 24 5 7 1 36
7 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 7 12 8 27 43 11 8 6 62
8 บ้านโป่งนก 7 2 6 15 21 6 2 2 29
9 บ้านสันทรายคองน้อย 7 2 2 11 20 8 2 1 30
10 บ้านอรุโณทัย 6 4 13 23 43 13 2 2 58
11 บ้านเวียงหวาย 6 3 3 12 16 3 1 0 20
12 บ้านเปียงหลวง 5 8 4 17 19 9 3 1 31
13 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 5 3 1 9 16 5 2 4 23
14 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 2 3 10 14 13 3 4 30
15 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 4 4 3 11 18 5 4 0 27
16 บ้านนาหวาย 4 2 1 7 12 1 5 2 18
17 บ้านเหมืองแร่ 4 2 0 6 16 11 3 5 30
18 บ้านหนองขี้นกยาง 4 2 0 6 15 5 1 0 21
19 บ้านห้วยป่าซาง 4 1 3 8 11 4 2 1 17
20 บ้านทุ่งข้าวพวง 4 1 1 6 14 12 3 3 29
21 บ้านลาน 4 0 1 5 7 2 2 1 11
22 บ้านดง 3 3 3 9 13 4 2 0 19
23 วัดป่าแดง 3 3 1 7 16 5 1 2 22
24 วิรุณเทพ 3 3 0 6 6 1 2 0 9
25 ม่วงป๊อก 3 2 4 9 17 4 3 0 24
26 บ้านทุ่งหลุก 3 2 1 6 10 8 6 1 24
27 บ้านห้วยงูกลาง 3 2 0 5 17 7 3 4 27
28 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 3 1 1 5 11 5 1 1 17
29 บ้านจอง 3 1 1 5 5 4 0 0 9
30 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 3 0 1 4 6 1 0 0 7
31 บ้านต้นผึ้ง 2 8 7 17 28 9 3 6 40
32 รังษีวิทยา 2 6 2 10 15 1 1 1 17
33 บ้านปางมะเยา 2 3 2 7 16 5 2 0 23
34 บ้านเมืองนะ 2 3 1 6 11 2 3 0 16
35 บ้านปางปอย 2 3 0 5 11 3 5 2 19
36 รัตนาเอื้อวิทยา 2 2 2 6 7 7 3 5 17
37 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 2 2 1 5 11 6 7 4 24
38 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 2 0 4 10 4 1 2 15
39 บ้านดอนชัย 2 2 0 4 6 1 1 0 8
40 บ้านขอบด้ง 2 2 0 4 6 1 0 0 7
41 บ้านใหม่หนองบัว 2 1 3 6 15 14 5 2 34
42 บ้านกองลม 2 1 1 4 16 4 1 2 21
43 บ้านเวียงแหง 2 1 1 4 14 6 1 2 21
44 เอื้อวิทยา 2 1 1 4 9 8 3 0 20
45 บ้านป่าแดง 2 1 1 4 8 10 3 1 21
46 บ้านปางเฟือง 2 1 1 4 7 7 2 4 16
47 บ้านต้นโชค 2 1 1 4 7 2 2 0 11
48 บ้านเชียงดาว 2 0 1 3 13 7 2 3 22
49 บ้านสันป่าข่า 2 0 0 2 2 1 0 0 3
50 บ้านห้วยไผ่ 1 5 0 6 8 3 1 3 12
51 ชุมชนบ้านคาย 1 4 0 5 7 10 4 4 21
52 วัดนันทาราม 1 2 3 6 11 4 1 6 16
53 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 2 2 5 14 7 2 3 23
54 บ้านยาง 1 2 1 4 8 3 1 0 12
55 บ้านหนองยาว 1 2 1 4 6 3 0 0 9
56 บ้านสันป่าแดง 1 2 0 3 13 3 3 2 19
57 บ้านเมืองคอง 1 2 0 3 6 6 6 8 18
58 บ้านแม่สาว 1 1 2 4 7 2 3 2 12
59 บ้านปางป๋อ 1 1 2 4 5 8 2 0 15
60 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 1 2 4 4 2 0 0 6
61 บ้านสุขฤทัย 1 1 1 3 10 9 4 2 23
62 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 1 1 3 7 5 4 8 16
63 บ้านหลวง (ฝาง) 1 1 1 3 6 3 0 2 9
64 บ้านอ่าย 1 1 1 3 4 7 1 6 12
65 บ้านโละ 1 1 0 2 7 1 1 0 9
66 วัดศรีบุญเรือง 1 1 0 2 5 4 2 0 11
67 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 1 1 0 2 5 4 1 0 10
68 บ้านแม่ทะลบ 1 0 1 2 8 4 2 1 14
69 บ้านแม่ข่า 1 0 1 2 7 13 3 2 23
70 บ้านหัวนา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
71 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 0 1 3 6 1 0 10
72 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
73 วัดบ้านท่า 1 0 0 1 3 0 3 1 6
74 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 บ้านแม่ป๋าม 1 0 0 1 2 3 1 0 6
76 บ้านทุ่งละคร 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 1 0 0 1 1 1 2 1 4
78 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
79 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านรินหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 เทศบาล1 ไชยปราการ 0 5 0 5 15 2 4 3 21
82 บ้านแม่ขิ 0 3 1 4 6 4 2 2 12
83 บ้านท่ามะแกง 0 2 6 8 14 6 3 0 23
84 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 0 2 3 5 13 4 0 0 17
85 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 2 2 4 10 12 4 2 26
86 บ้านแม่นะ 0 2 2 4 10 3 5 4 18
87 บ้านห้วยคอกหมู 0 2 2 4 6 3 1 3 10
88 บ้านสันต้นหมื้อ 0 2 1 3 11 7 3 3 21
89 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 2 1 3 5 1 0 2 6
90 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 2 0 2 5 3 0 2 8
91 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 0 2 0 2 2 5 1 3 8
92 บ้านสันต้นดู่ 0 1 2 3 5 5 2 0 12
93 บ้านปางต้นเดื่อ 0 1 1 2 10 10 4 2 24
94 บ้านนามน 0 1 1 2 6 7 3 3 16
95 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 0 1 1 2 4 10 2 1 16
96 บ้านป่าก๊อ 0 1 1 2 4 5 3 5 12
97 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 1 2 3 0 1 0 4
98 บ้านถ้ำตับเตา 0 1 0 1 7 1 0 0 8
99 บ้านศรีดอนชัย 0 1 0 1 6 5 2 1 13
100 บ้านแม่อ้อใน 0 1 0 1 6 3 1 1 10
101 บ้านแม่กอนใน 0 1 0 1 5 5 0 3 10
102 บ้านปางสัก 0 1 0 1 4 7 2 1 13
103 บ้านปงตำ 0 1 0 1 4 4 2 1 10
104 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 4 2 2 3 8
105 บ้านแม่ใจ 0 1 0 1 4 2 2 0 8
106 สายอักษร 0 1 0 1 3 5 7 2 15
107 บ้านโป่งไฮ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
108 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 1 0 1 1 2 1 0 4
109 บ้านหนองเขียว 0 0 3 3 7 4 1 0 12
110 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 0 0 3 3 4 7 2 3 13
111 บ้านแม่คะ 0 0 2 2 9 7 4 5 20
112 บ้านปางแดง 0 0 2 2 7 4 0 1 11
113 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 0 0 1 1 10 11 5 4 26
114 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 0 1 1 4 5 2 1 11
115 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 1 1 4 4 1 1 9
116 บ้านล้องอ้อ 0 0 1 1 4 3 2 0 9
117 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
118 บ้านสันป่าเหียว 0 0 1 1 3 2 0 0 5
119 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
120 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 1 1 2 3 1 0 6
121 บ้านสันปอธง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
122 บ้านแม่แมะ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
123 บ้านห้วยบอน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
125 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 0 0 6 4 3 1 13
126 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 6 4 1 1 11
127 ศีลรวี 0 0 0 0 6 0 3 0 9
128 บ้านหล่ายฝาง 0 0 0 0 4 6 4 2 14
129 บ้านใหม่ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
130 บ้านปง 0 0 0 0 4 3 4 5 11
131 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
132 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 3 3 2 0 8
133 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
134 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
135 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 3 0 0 1 3
136 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 2 6 3 1 11
137 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 2 6 1 2 9
138 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 2 4 4 2 10
139 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
140 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 2 1 3 1 6
141 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านสันทราย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
144 บ้านออน 0 0 0 0 1 4 5 0 10
145 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0 1 4 0 1 5
146 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0 1 2 2 1 5
147 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 0 0 1 2 2 0 5
148 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
149 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
150 สันติวนา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
151 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
152 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
153 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 วัดอรัญญวาสี 0 0 0 0 1 0 6 2 7
156 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 1 0 0 1 1
157 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
158 บ้านสินชัย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
159 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
160 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านต้นส้าน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านดอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
166 บ้านผาแดง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
167 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 234 203 178 615 1,248 681 320 242 2,249