สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านเวียงฝาง 12 8 8 28
2 ไทยรัฐวิทยา 12 11 3 4 18
3 ชุมชนบ้านเมืองงาย 11 2 7 20
4 บ้านม่วงชุม 10 4 1 15
5 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 10 3 3 16
6 บ้านม่อนปิ่น 8 4 3 15
7 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 7 12 8 27
8 บ้านโป่งนก 7 2 6 15
9 บ้านสันทรายคองน้อย 7 2 2 11
10 บ้านอรุโณทัย 6 4 13 23
11 บ้านเวียงหวาย 6 3 3 12
12 บ้านเปียงหลวง 5 8 4 17
13 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 5 3 1 9
14 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 2 3 10
15 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 4 4 3 11
16 บ้านนาหวาย 4 2 1 7
17 บ้านเหมืองแร่ 4 2 0 6
18 บ้านหนองขี้นกยาง 4 2 0 6
19 บ้านห้วยป่าซาง 4 1 3 8
20 บ้านทุ่งข้าวพวง 4 1 1 6
21 บ้านลาน 4 0 1 5
22 บ้านดง 3 3 3 9
23 วัดป่าแดง 3 3 1 7
24 วิรุณเทพ 3 3 0 6
25 ม่วงป๊อก 3 2 4 9
26 บ้านทุ่งหลุก 3 2 1 6
27 บ้านห้วยงูกลาง 3 2 0 5
28 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 3 1 1 5
29 บ้านจอง 3 1 1 5
30 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 3 0 1 4
31 บ้านต้นผึ้ง 2 8 7 17
32 รังษีวิทยา 2 6 2 10
33 บ้านปางมะเยา 2 3 2 7
34 บ้านเมืองนะ 2 3 1 6
35 บ้านปางปอย 2 3 0 5
36 รัตนาเอื้อวิทยา 2 2 2 6
37 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 2 2 1 5
38 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 2 0 4
39 บ้านดอนชัย 2 2 0 4
40 บ้านขอบด้ง 2 2 0 4
41 บ้านใหม่หนองบัว 2 1 3 6
42 บ้านกองลม 2 1 1 4
43 บ้านเวียงแหง 2 1 1 4
44 เอื้อวิทยา 2 1 1 4
45 บ้านป่าแดง 2 1 1 4
46 บ้านปางเฟือง 2 1 1 4
47 บ้านต้นโชค 2 1 1 4
48 บ้านเชียงดาว 2 0 1 3
49 บ้านสันป่าข่า 2 0 0 2
50 บ้านห้วยไผ่ 1 5 0 6
51 ชุมชนบ้านคาย 1 4 0 5
52 วัดนันทาราม 1 2 3 6
53 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 2 2 5
54 บ้านยาง 1 2 1 4
55 บ้านหนองยาว 1 2 1 4
56 บ้านสันป่าแดง 1 2 0 3
57 บ้านเมืองคอง 1 2 0 3
58 บ้านแม่สาว 1 1 2 4
59 บ้านปางป๋อ 1 1 2 4
60 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 1 2 4
61 บ้านสุขฤทัย 1 1 1 3
62 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 1 1 3
63 บ้านหลวง (ฝาง) 1 1 1 3
64 บ้านอ่าย 1 1 1 3
65 บ้านโละ 1 1 0 2
66 วัดศรีบุญเรือง 1 1 0 2
67 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 1 1 0 2
68 บ้านแม่ทะลบ 1 0 1 2
69 บ้านแม่ข่า 1 0 1 2
70 บ้านหัวนา 1 0 0 1
71 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 0 1
72 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 1 0 0 1
73 วัดบ้านท่า 1 0 0 1
74 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1 0 0 1
75 บ้านแม่ป๋าม 1 0 0 1
76 บ้านทุ่งละคร 1 0 0 1
77 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 1 0 0 1
78 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1
79 บ้านสันม่วง 1 0 0 1
80 บ้านรินหลวง 1 0 0 1
81 เทศบาล1 ไชยปราการ 0 5 0 5
82 บ้านแม่ขิ 0 3 1 4
83 บ้านท่ามะแกง 0 2 6 8
84 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 0 2 3 5
85 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 2 2 4
86 บ้านแม่นะ 0 2 2 4
87 บ้านห้วยคอกหมู 0 2 2 4
88 บ้านสันต้นหมื้อ 0 2 1 3
89 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 2 1 3
90 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 2 0 2
91 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 0 2 0 2
92 บ้านสันต้นดู่ 0 1 2 3
93 บ้านปางต้นเดื่อ 0 1 1 2
94 บ้านนามน 0 1 1 2
95 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 0 1 1 2
96 บ้านป่าก๊อ 0 1 1 2
97 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 1 2
98 บ้านถ้ำตับเตา 0 1 0 1
99 บ้านศรีดอนชัย 0 1 0 1
100 บ้านแม่อ้อใน 0 1 0 1
101 บ้านแม่กอนใน 0 1 0 1
102 บ้านปางสัก 0 1 0 1
103 บ้านปงตำ 0 1 0 1
104 บ้านหนองบัว 0 1 0 1
105 บ้านแม่ใจ 0 1 0 1
106 สายอักษร 0 1 0 1
107 บ้านโป่งไฮ 0 1 0 1
108 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 1 0 1
109 บ้านหนองเขียว 0 0 3 3
110 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 0 0 3 3
111 บ้านแม่คะ 0 0 2 2
112 บ้านปางแดง 0 0 2 2
113 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 0 0 1 1
114 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 0 1 1
115 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 1 1
116 บ้านล้องอ้อ 0 0 1 1
117 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1
118 บ้านสันป่าเหียว 0 0 1 1
119 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 1
120 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 1 1
121 บ้านสันปอธง 0 0 1 1
122 บ้านแม่แมะ 0 0 1 1
123 บ้านห้วยบอน 0 0 1 1
124 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 1 1
125 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 0 0
126 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0
127 ศีลรวี 0 0 0 0
128 บ้านหล่ายฝาง 0 0 0 0
129 บ้านใหม่ 0 0 0 0
130 บ้านปง 0 0 0 0
131 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0
132 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0
133 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0
134 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0
135 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0
136 บ้านวังมะริว 0 0 0 0
137 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0
138 วัดจอมคีรี 0 0 0 0
139 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0
140 บ้านห้วยปู 0 0 0 0
141 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 0 0 0
142 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0
143 บ้านสันทราย 0 0 0 0
144 บ้านออน 0 0 0 0
145 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0
146 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0
147 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 0 0
148 บ้านสบคาบ 0 0 0 0
149 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0
150 สันติวนา 0 0 0 0
151 บ้านป่าบง 0 0 0 0
152 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0
153 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0
154 บ้านห้วยบง 0 0 0 0
155 วัดอรัญญวาสี 0 0 0 0
156 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0
157 บ้านถ้ำ 0 0 0 0
158 บ้านสินชัย 0 0 0 0
159 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0
160 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0
161 บ้านต้นส้าน 0 0 0 0
162 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0
163 บ้านดอน 0 0 0 0
164 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 0 0 0
165 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0
166 บ้านผาแดง 0 0 0 0
167 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0
รวม 234 203 178 615

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.เจษฎา ก้องสาคร 0634164192
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]