การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

  1. ให้โรงเรียนทำหนังสือเปลี่ยนตัว แก้ไขต่าง ๆ จากทางโรงเรียน ยื่นได้ที่หน้าห้องแข่งขันได้เลย

แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อนักเรียน

แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อครูผู้ฝึกสอน


วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 20:34 น.