งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์   แจ้งโรงเรียนที่ต้องการขอรับผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ได้แก่ ภาพวาด หนังสือเล่มเล็ก  มาติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สเปคคอมพิวเตอร์และหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นทีการศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ห้องคอมพิวเตอร์ ติดกับโรงอาหาร
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
- การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารธนู ชั้นที่ 1
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารธนู ชั้นที่ 2
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ห้องคอมพิวเตอร์ ติดกับโรงอาหาร
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารธนู ชั้นที่ 1
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารธนู ชั้นที่ 2
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

 

ห้อง คอมฯมัธยม  อาคารธนู   โรงเรียนวัดเวฬุวัน
Windows10  Microsoft Office 2013

ห้อง คอม ป.4 – 6  อาคารธนู  โรงเรียนวัดเวฬุวัน
Windows7 ขึ้นไป  Microsoft Office 2013 ขึ้นไป
หัวข้อการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
หุ่นยนต์ช่วยงานบ้าน
สัตว์เลี้ยงที่ฉันรัก

หัวข้อการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
ฝ่าวิกฤตโลกร้อน
ตะลุยสวนสัตว์
ผจญภัยแดนอวกาศ

หัวข้อการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
ประเพณี 4 ภาค
อนุรักษ์ธรรมชาติ
โลกในอนาคต

หัวข้อการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
ท่องเที่ยวภาคเหนือ
ประเพณี 4 ภาค
โลกอนาคต

หัวข้อการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
เด็กไทยยุค 4.0

หัวข้อการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
พัดลม
เตียง
ชุดรับแขก
กระเป๋าเดินทาง

หัวข้อการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ฝ่าวิกฤตโลกร้อน
ตะลุยสวนสัตว์
ผจญภัยแดนอวกาศ


 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 23 - 28 ส.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  28 ส.ค. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 29  - 30 ส.ค. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 16 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 23 - 24 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 7 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 115
จำนวนทีม 1,416
จำนวนนักเรียน 3,050
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,990
จำนวนกรรมการ 816
ครู+นักเรียน 5,040
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,856
ประกาศผลแล้ว 211/271 (77.86%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 111
สัปดาห์ที่แล้ว 35
เดือนนี้ 133
เดือนที่แล้ว 35
ปีนี้ 1,440
ทั้งหมด 145,520