สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 34 6 1 1 41
2 บ้านบ่อหลวง 26 8 5 1 39
3 บ้านยางเปา 23 11 3 2 37
4 ชุมชนบ้านอมก๋อย 23 9 2 0 34
5 บ้านนาฟ่อน 19 6 1 1 26
6 บ้านทุ่งโป่ง 18 7 1 0 26
7 บ้านอูตูม 18 6 3 1 27
8 บ้านห้วยน้ำขาว 17 7 3 0 27
9 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 16 2 3 0 21
10 บ้านบงตัน 14 11 3 0 28
11 บ้านนาเกียน 14 8 3 1 25
12 บ้านเตียนอาง 14 3 3 2 20
13 บ้านแอ่นจัดสรร 13 10 2 1 25
14 บ้านแม่งูด 12 7 6 0 25
15 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 12 3 3 1 18
16 บ้านกองลอย 11 11 4 0 26
17 บ้านตุงลอย 11 8 0 0 19
18 บ้านโปง 11 7 1 0 19
19 บ้านห้วยโค้ง 11 4 1 0 16
20 บ้านแม่ลาย 11 4 0 0 15
21 บ้านมูเซอ 10 1 4 0 15
22 บ้านยางครก 10 1 1 0 12
23 บ้านแม่ตูบ 9 3 0 0 12
24 บ้านหลวง 8 12 1 0 21
25 บ้านเกาะหลวง 8 6 0 0 14
26 บ้านห้วยไม้หก 8 5 4 0 17
27 บ้านตาลเหนือ 8 4 2 0 14
28 ศูนย์อพยพแปลง 8 8 3 1 0 12
29 ชุมชนบ้านดอยเต่า 8 1 4 0 13
30 แม่โถวิทยาคม 7 8 1 1 16
31 บ้านยางเปียง 7 5 6 3 18
32 บ้านวังลุง 7 3 1 0 11
33 บ้านนาคอเรือ 6 6 0 0 12
34 บ้านพุย 6 2 2 0 10
35 บ้านหนองผักบุ้ง 6 2 0 0 8
36 บ้านกิ่วลม 6 1 1 0 8
37 บ้านบ่อสลี 6 1 0 0 7
38 บ้านแควมะกอก 5 6 5 3 16
39 บ้านแม่ต๋อม 5 5 1 0 11
40 บ้านดอยคำ 5 3 0 0 8
41 บ้านแปลง 5 5 2 3 1 10
42 บ้านวังกอง 5 2 1 0 8
43 บ้านขุน 5 2 1 0 8
44 บ้านซิแบร 5 2 0 1 7
45 บ้านผาปูน 5 1 1 0 7
46 บ้านแม่ลายเหนือ 5 1 0 2 6
47 บ้านเด่นวิทยา 4 3 2 1 9
48 บ้านแม่อ่างขาง 4 3 1 0 8
49 บ้านงิ้วสูง 4 2 0 0 6
50 บ้านหางดง 3 2 0 0 5
51 ฟ้าใส 3 2 0 0 5
52 บ้านแปลง 2 3 1 1 0 5
53 บ้านทุ่งจำเริง 3 1 1 0 5
54 ชุมชนบ้านใหม่ 3 1 0 0 4
55 บ้านโปงทุ่ง 3 1 0 0 4
56 บ้านไร่ 3 1 0 0 4
57 บ้านวังหลวง 3 1 0 0 4
58 บ้านตีนตก 3 0 0 0 3
59 บ้านผีปานเหนือ 3 0 0 0 3
60 บ้านใบหนา 2 4 1 0 7
61 บ้านทุ่ง 2 3 1 1 6
62 บ้านแม่อมลอง 2 3 1 0 6
63 บ้านห้วยหล่อดูก 2 3 0 1 5
64 ตรีมิตรวิทยา 2 3 0 0 5
65 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 2 3 0 0 5
66 บ้านแม่โขง 2 1 2 0 5
67 บ้านดงดำ 2 1 1 0 4
68 บ้านแม่สะนาม 2 1 0 0 3
69 บ้านตุงติง 2 1 0 0 3
70 บ้านโค้งงาม 2 0 1 0 3
71 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 2 0 0 0 2
72 บ้านผาจุก 2 0 0 0 2
73 บ้านโท้งวิทยา 1 6 3 2 10
74 บ้านแม่บวน 1 5 0 0 6
75 บ้านแม่ตื่น 1 3 0 0 4
76 บ้านดอกแดง 1 3 0 0 4
77 บ้านแม่ลานหลวง 1 2 0 1 3
78 บ้านตาลใต้ 1 1 2 0 4
79 บ้านแม่ลอง 1 1 0 0 2
80 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 1 0 2
81 บ้านสันติสุข 1 0 1 0 2
82 บ้านแอ่นใหม่ 1 0 0 0 1
83 บ้านยางแก้ว 1 0 0 0 1
84 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 0 0 0 1
85 บ้านแม่หลองน้อย 1 0 0 0 1
86 บ้านห้วยปูลิง 0 2 0 0 2
87 บ้านนาไคร้ 0 2 0 0 2
88 บ้านกองหิน 0 1 0 1 1
89 บ้านกองวะ 0 1 0 0 1
90 บ้านวังหม้อ 0 1 0 0 1
91 บ้านสบลาน 0 0 1 1 1
92 บ้านแม่สะเต 0 0 1 1 1
93 บ้านขุนตื่น 0 0 1 0 1
รวม 582 295 110 31 1,018