การทักท้วงผลการตัดสิน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
เรื่อง การทักท้วงผลการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
****************************
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15:58 น.