งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนา ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนา ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนา ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 ต.ค. 2565 09.00น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารหลวงปู่ทอง ห้อง ป.2/M2 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารหลวงปู่ทอง ห้อง ป.2/M2 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล3/5 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล3/5 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล3/5 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 94 ปี ห้อง ห้องประชุม เฮือนฮ่อมใจ๋ 3 ต.ค. 2565 09.00น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 94 ปี ห้อง ห้องประชุม เฮือนฮ่อมใจ๋ 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 94 ปี ห้อง ห้องประชุม เฮือนฮ่อมใจ๋ 3 ต.ค. 2565 09.00 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารปฐมวัยหทัยนเรศว์ร ห้อง อนุบาล2/1 3 ต.ค. 2565 09.00น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]