สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 8 16 13
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 8 15 10
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 15 31 26
4 009 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 11 25 18
5 011 โรงเรียนบ้านกองแขก 16 25 18
6 010 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 3 7 5
7 014 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 42 92 69
8 013 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 2 4 3
9 021 โรงเรียนบ้านขุนยะ 7 17 11
10 015 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 11 26 22
11 017 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 0 0 0
12 016 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 0
13 018 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 2 3 3
14 019 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 17 37 26
15 020 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 10 21 16
16 023 โรงเรียนบ้านจันทร์ 12 27 19
17 022 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 2 3 3
18 025 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 0 0 0
19 026 โรงเรียนบ้านทัพ 8 14 13
20 031 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 5 5
21 030 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 5 18 10
22 029 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 9 16 13
23 027 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 9 13 13
24 028 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 7 11 9
25 033 โรงเรียนบ้านนากลาง 2 2 2
26 032 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 5 13 8
27 034 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 11 27 18
28 035 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านบนนา 3 5 4
30 038 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 5 19 11
31 040 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 19 40 29
32 042 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 25 36 35
33 041 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 2 5 4
34 039 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 14 36 21
35 045 โรงเรียนบ้านผานัง 9 23 17
36 046 โรงเรียนบ้านผาละปิ 4 4 4
37 047 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0
38 073 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 0 0 0
39 078 โรงเรียนบ้านสบวาก 5 7 7
40 075 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 10 15 14
41 074 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 10 31 20
42 076 โรงเรียนบ้านสบแปะ 4 8 6
43 077 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 0 0 0
44 079 โรงเรียนบ้านสองธาร 7 9 8
45 080 โรงเรียนบ้านสามสบ 4 7 7
46 081 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 5 4
47 092 โรงเรียนบ้านหาดนาค 5 8 7
48 082 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 22 71 40
49 083 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 1 1 1
50 085 โรงเรียนบ้านห้วยปู 8 13 11
51 084 โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 0 0 0
52 086 โรงเรียนบ้านห้วยผา 6 7 7
53 087 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 15 14
54 088 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 5 15 10
55 089 โรงเรียนบ้านห้วยยา 11 17 15
56 091 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 7 11 8
57 090 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 8 16 13
58 094 โรงเรียนบ้านอมขูด 2 4 3
59 095 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 6 15 9
60 036 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 5 8 7
61 049 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 9 14 12
62 050 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 3 6 5
63 096 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 4 5 4
64 024 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 17 31 25
65 044 โรงเรียนบ้านแปะ 5 7 7
66 043 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 3 5 4
67 051 โรงเรียนบ้านแม่ซา 27 43 39
68 107 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 10 18 15
69 054 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 1 1 1
70 055 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 0 0 0
71 056 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 17 35 29
72 057 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 9 20 10
73 058 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 14 27 21
74 059 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 3 6 5
75 060 โรงเรียนบ้านแม่มุ 4 5 5
76 061 โรงเรียนบ้านแม่วาก 4 14 8
77 062 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 8 14 11
78 063 โรงเรียนบ้านแม่สอย 11 20 16
79 064 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 13 29 22
80 065 โรงเรียนบ้านแม่หอย 2 4 3
81 066 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 8 14 11
82 053 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 6 22 9
83 052 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 2 3 2
84 069 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 23 48 38
85 068 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 2 3 3
86 067 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 4 34 11
87 071 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 18 53 32
88 070 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 0 0 0
89 072 โรงเรียนบ้านโรงวัว 4 5 5
90 093 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 20 33 28
91 097 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 10 14 14
92 099 โรงเรียนวัดพระบาท 0 0 0
93 100 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 0 0 0
94 101 โรงเรียนศรีจอมทอง 36 66 45
95 103 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 18 36 29
96 048 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย 6 16 12
97 105 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 13 28 20
98 106 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 9 17 14
99 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 11 26 11
100 006 โรงเรียนณัทชวิทย์ 0 0 0
101 102 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
102 104 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 0
103 007 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 0 0 0
104 098 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ 11 39 21
105 001 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลอง 1 2 2
รวม 810 1682 1238
2920

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]