รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงบุญเรือง
2. เด็กชายทรงพล  นะที
3. เด็กชายพชรพล  ชูชอบทางธรรม
 
1. นายสมบัติ  เรือนคำฟู
2. นางสาวจีรนันท์  สารินจา
 
รวม32
รวมทั้งหมด32