งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง เต็นท์ หน้าอาคารบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง เต็นท์ หน้าอาคารบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง เต็นท์ หน้าอาคารบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง เต็นท์ หน้าอาคารบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้อง ห้องพัฒนาผู้เรียน 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้อง ห้องพัฒนาผู้เรียน 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล อาคาร ชร.017 ห้อง ป.1-2 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล อาคาร ชร.017 ห้อง ป.1-2 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เต็นท์ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เต็นท์ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง ป.1 ก ตึก ห้อง ป.3-ป.6 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง ป.1 ก ตึก ห้อง ป.3-ป.6 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โรงอาหาร 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โรงอาหาร 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โรงอาหาร 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โรงอาหาร 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้อง ห้องปฐมวัย 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้อง ห้องปฐมวัย 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]