แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 51 69.86% 15 20.55% 5 6.85% 2 2.74% 73
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 46 73.02% 12 19.05% 3 4.76% 2 3.17% 63
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 36 53.73% 19 28.36% 7 10.45% 5 7.46% 67
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 33 63.46% 18 34.62% 1 1.92% 0 0% 52
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 32 49.23% 19 29.23% 10 15.38% 4 6.15% 65
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 24 54.55% 9 20.45% 6 13.64% 5 11.36% 44
7 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 22 59.46% 7 18.92% 4 10.81% 4 10.81% 37
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 20 58.82% 9 26.47% 4 11.76% 1 2.94% 34
9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 17 56.67% 8 26.67% 3 10% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านดอน 37 16 43.24% 12 32.43% 5 13.51% 4 10.81% 37
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 16 69.57% 5 21.74% 0 0% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 16 59.26% 4 14.81% 4 14.81% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
14 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 15 48.39% 8 25.81% 5 16.13% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 14 48.28% 10 34.48% 2 6.9% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 14 51.85% 7 25.93% 4 14.81% 2 7.41% 27
17 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 14 50% 6 21.43% 7 25% 1 3.57% 28
18 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
19 โรงเรียนสันติวิทยา 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
21 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 13 68.42% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 12 40% 12 40% 4 13.33% 2 6.67% 30
23 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 12 40% 11 36.67% 5 16.67% 2 6.67% 30
24 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 12 46.15% 11 42.31% 3 11.54% 0 0% 26
25 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 12 52.17% 8 34.78% 2 8.7% 1 4.35% 23
26 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 12 42.86% 7 25% 6 21.43% 3 10.71% 28
27 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 12 46.15% 6 23.08% 4 15.38% 4 15.38% 26
28 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 9 47.37% 8 42.11% 0 0% 2 10.53% 19
32 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
34 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 8 34.78% 7 30.43% 5 21.74% 3 13.04% 23
36 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
37 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 7 26.92% 5 19.23% 8 30.77% 6 23.08% 26
38 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนผาขวางวิทยา 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
43 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 5 31.25% 4 25% 6 37.5% 1 6.25% 16
53 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
54 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 5 41.67% 2 16.67% 5 41.67% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
56 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านสันกลาง 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 2 14.29% 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 14
74 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 9 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านนางแล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 6 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
98 โรงเรียนบ้านป่าบง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนร่องหวาย 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านปุยคำ 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
110 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]