แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
7 โรงเรียนสันติวิทยา 18 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนบ้านดอน 37 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
14 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
17 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
18 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
20 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
21 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
28 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
29 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
30 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 9 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
47 โรงเรียนบ้านปุยคำ 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
52 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านสันกลาง 12 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
56 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
57 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านนางแล 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนร่องหวาย 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
65 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
74 โรงเรียนผาขวางวิทยา 8 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
75 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]