แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
2 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
24 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านดอน 37 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]