แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
9 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
15 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
18 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
28 โรงเรียนบ้านดอน 37 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนสันติวิทยา 18 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
31 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
32 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านปุยคำ 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]